apr 09

Principe gecombineerde ontwikkeling Langenholterweg / Geert Grootestraat

Wijkmanager Heleen Gansekoele meldde tijdens het Wijkplatform Dieze-Centrum / Bagijneweide dat er een brief aan de wijkbewoners was uitgegaan over het onderzoek naar de ontwikkeling van het gebied Langenholterweg / Schoolstraat.

De ontwikkeling van het gebied Langenholterweg /Schoolstraat speelt al jaren. Verschillende private partijen hebben geprobeerd het gebied te ontwikkelen, maar geen van hen wist tot een financieel haalbaar plan te komen. Op 17 mei 2010 heeft de raad besloten het project Langenholterweg /Schoolstraat tijdelijk stil te leggen. Als zich een initiatiefnemer meldt met een financieel haalbaar plan, of als de marktsituatie verbeterd is, zou het project opnieuw kunnen worden gestart.

Recent zijn oriënterende gesprekken gevoerd tussen gemeente en ontwikkelaar Artezs. Artezs is voornemens perceel Geert Grootestraat nr. 3 in Dieze-Oost te kopen van de huidige eigenaar en Geert Grootestraat nr. 5 van de gemeente. Door het inzetten van de financiële opbrengst uit de ontwikkeling van de Geert Grootestraat, verwacht Artezs de locatie Langenholterweg / Schoolstraat rendabel te kunnen ontwikkelen. Het voornemen is aan de Geert Grootestraat een (para)medische voorziening te realiseren.

Het college vindt dat er voldoende basis is om gezamenlijk met Artezs te starten met een onderzoek naar de haalbaarheid van deze oplossing. De Raad wordt daarom voorgesteld in te stemmen met het principe van gecombineerde ontwikkeling. Het benodigde voorbereidingskrediet kan worden gedekt uit de algemene reserve Vastgoed.

Een wijkbewoner herinnerde de aanwezigen aan de woorden van de toenmalige wijkwethouder Gerard van Doorenmolen. Deze schatte de kosten van de grondsanering zo hoog, dat er aan hoogbouw niet viel te ontkomen, om het project rendabel te maken. Gansekoele legde uit dat nu de winst uit een ander project (Geert Grootestraat) wordt geïnvesteerd in de Langenholterweg / Schoolstraat. Het ene project betaalt het andere, en dat is een unieke situatie. Over de invulling van het gebied is nog geen enkele beslissing genomen.

Meer informatie over het voorstel aan de gemeenteraad.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.diezerpoorter.nl/2012/04/09/principe-gecombineerde-ontwikkeling-langenholterweg-geert-grootestraat/2101/