apr 11

Nieuwe gymzaal voor de Enkschool

Er is een verzoek bij de gemeente Zwolle ingediend voor het bouwen van een nieuwe gymzaal bij de Enkschool aan de Jan Buschstraat 6 in de wijk Dieze. Deze aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan ‘Dieze Oost’.

De locatie betreft het adres Jan Buschstraat 6. Dit perceel grenst aan de Van Wevelinkhovenstraat, de Van Muudenstraat en de Jan Buschstraat. In de nieuwe situatie wordt er een gymzaal gerealiseerd aan de zuid-oostzijde van het perceel in de hoek aan de Van Muudenstraat en Van Wevelinkhovenstraat. De bestaande fietsenstalling en sportkooi worden verplaatst. De parkeerplaatsen worden niet verminderd.

Stedenbouw
Door de gymzaal aan de zuid-oostkant van het perceel te plaatsen, tegenover het appartementen gebouw, kan de nieuwbouw stedenbouwkundig goed ingepast worden. Het perceel blijft open aan de zijde van de Stilohallen.

In de huidige situatie ligt de school, het schoolplein en de sportkooi verscholen achter de bossages. De nieuwe gymzaal vraagt om een herinrichting van het terrein. Door de sportkooi richting de Stilohal te verplaatsen wordt deze beter zichtbaar, beter toegankelijk vanaf de toekomstige parkroute en onafhankelijk van het schoolplein te gebruiken. Het is wenselijk dat er meer openheid is met betrekking tot de inrichting van het plein.

Verkeer
Er zijn veel verkeersbewegingen rondom de Enkschool. Taxibusjes rijden af en aan om de kinderen te brengen en te halen. In de huidige situatie ligt er op het schoolterrein een draaicirkel voor de taxibusjes. In de toekomstige situatie wordt deze draaicirkel opgeheven en rijden busjes vanaf het parkeerterrein direct de Van Muudenstraat op. De verkeersbewegingen in de omgeving worden hierdoor compacter. Daarnaast komt er ruimte beschikbaar voor de nieuwbouw.

Door artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht toe te passen kan medewerking worden verleend aan de aangevraagde omgevingsvergunning. Het te nemen besluit mag dan niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening en moet een goede ruimtelijke onderbouwing bevatten. Het college van B&W geeft aan dat dit het geval is.

Het ontwerp besluit wordt vervolgens ter inzage gelegd. Als tijdens de terinzagelegging geen zienswijzen worden ingediend, wordt deze ontwerp verklaring van geen bedenkingen definitief.

Meer over dit gemeenteraadsbesluit is te vinden op de site van de gemeente Zwolle.


Grotere kaart weergeven

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.diezerpoorter.nl/2012/04/11/nieuwe-gymzaal-voor-de-enkschool/2134/