apr 29

Bezuinigingsplan kunsteducatie tast creatief klimaat Zwolle aan; Muzerie vreest het verdwijnen van verdiepend aanbod

De bezuinigingsvoorstellen die het college van Zwolle op 26 april jl. in haar perspectiefnota heeft gepresenteerd, bemoeilijken een doorlopende leerlijn in kunsteducatie en hebben een negatief effect op het aanbod van kunsteducatie in Zwolle, als ze door de gemeenteraad worden aangenomen. Dat zegt Marijn Cornelis, directeur van kunstencentrum Muzerie. In de plannen staat dat de subsidie voor kunstlessen in de vrije tijd volledig wordt beëindigd en dat het budget van kunstencentrum Muzerie met 25% wordt gekort.

Marijn Cornelis betreurt het dat de bezuinigingsplannen kunsteducatie onevenredig zwaar treffen. Afgelopen jaar bezuinigde de gemeente namelijk ook al meer dan gemiddeld op kunsteducatie. Waar andere cultuurinstellingen 3 jaar lang 1% moesten inleveren heeft Muzerie daar bovenop nog eens 5% ingeleverd. Daarnaast zorgen de landelijke en provinciale cultuurbezuinigingen voor een stapeling aan effecten. Komend jaar vervalt bijvoorbeeld ook de cultuursubsidie voor middelbare scholieren.

Onevenredige bezuiniging en verlies voor de stad
Muzerie vindt de keuze van de wethouder om de lessen in de vrije tijd niet meer te subsidiëren een veel te rigoureuze maatregel. Marijn Cornelis, directeur sinds oktober 2012: “Als de gemeente Zwolle kunst en cultuur onmisbaar vindt voor haar samenleving, moet zij niet alleen investeren in kunsteducatie op scholen, maar ook zorgen voor een continu en betrouwbaar aanbod voor verdiepende kunsteducatie na schooltijd. De wethouder heeft uitgesproken kunsteducatie een warm hart toe te dragen en talentontwikkeling te willen stimuleren. En daar ligt nu juist de expertise en jarenlange ervaring van Muzerie.
Cornelis: “In samenspraak met het onderwijs hebben we als één van de eerste kunstencentra in Nederland een geïntegreerde aanpak ontwikkeld. Die maakt het mogelijk om in de vrije tijd direct in te spelen op de belangstelling die we onder schooltijd wekken. Daarmee lopen we in Zwolle landelijk voorop. Die innovatie verdient steun maar als de plannen van het college doorgaan worden onze vrije tijd cursussen en lessen niet meer gesubsidieerd. Dat zal ingrijpende gevolgen hebben. Voor de mensen in de stad maar ook voor de werkgelegenheid van onze docenten en medewerkers. Veel banen zullen verdwijnen en Muzerie zal als basisvoorziening voor kunsteducatie mogelijk geheel verloren gaan.”

Komend seizoen nog geen wijzigingen
Voor de klanten verandert er in het seizoen 2012-2013 in ieder geval nog niets. Het aanbod van Muzerie blijft in principe gelijk, behalve dan de normale productvernieuwingen die Muzerie elk jaar voor haar klanten in petto heeft. Muziekleerlingen en cursisten Beeldende Kunst, Theater en Dans kunnen dus komend seizoen ongewijzigd bij Muzerie terecht. Prijzen blijven onveranderd.

Online petitie
Muzerie is op haar website www.muzerie.nl een online petitie gestart waar iedereen die kunsteducatie in Zwolle een warm hart toedraagt, kan protesteren door te klikken op het hart en de petitie te ondertekenen. De komende tijd zal Muzerie ook op andere manieren haar mening over de plannen hoor- en zichtbaar maken.

Kunstencentrum  Muzerie wil mensen in de regio -van jong tot oud- cursussen, lessen en projecten op het gebied van dans, theater, muziek en beeldende kunst, voor vrije tijd en onderwijs aanbieden, die inspireren tot artistieke en persoonlijke groei. De regio strekt zich uit over de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Hattem en Hardenberg.

Onze missie: mensen raken met kunst

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.diezerpoorter.nl/2012/04/29/bezuinigingsplan-kunsteducatie-tast-creatief-klimaat-zwolle-aan-muzerie-vreest-het-verdwijnen-van-verdiepend-aanbod/2331/