jun 05

Leden van kabelnetwerk kiezen nieuw bestuur

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Centraal AantenneSysteem (CAS) Het Noorden is een nieuw bestuur gekozen. Penningmeester Grielof Linde presenteerde voor de laatste maal het financieel jaarverslag en droeg zijn werkzaamheden over aan Remco Boter. De heer Henk Heinhuis neemt de voorzittershamer over. De heer Robert Salomons was al eerder tot het bestuur toegetreden. Daarmee bestaat het bestuur weer uit vijf leden. Romke Keur blijft secretaris en Dick Dekker tekent voor de techniek.

De 190 particuliere woningen in “het Noorden” hebben een eigen kabelnetwerk voor (digitaal)radio- en televisiesignaal. Nog zo’n 160 gezinnen maken gebruik van dit netwerk, dat aanzienlijk goedkoper is dan dat van de grote maatschappijen, zoals Ziggo.

Het nieuwe bestuur gaat onderzoeken of ook internet en telefonie via het netwerk kan worden aangeboden. In het najaar zullen hierover aan de leden mededelingen worden gedaan.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.diezerpoorter.nl/2012/06/05/leden-van-kabelnetwerk-kiezen-nieuw-bestuur/2771/