jun 05

Wijkschouw Indische Buurt

In de Indische Buurt houdt het Gebieds Beheer Team (kortweg GBT) eens in de veertien dagen een wijkschouw. Ik krijg regelmatig vragen van mensen uit de wijk over de wijkschouw. Wie zijn die mensen en wat doen ze? Ik ben een woensdagmiddag met ze meegelopen en probeer met dit artikel daar een antwoord op te geven.

De wijkschouw is een ronde door de wijk van mensen van het GBT. Dit zijn medewerkers van de woningbouwverenigingen (SWZ en Openbaar Belang), de gemeente (wijkmanager en wijkbeheerder), Milieuhandhaving (Team Toezicht en Handhaving), de wijkagent van de politie IJsselland en de opbouwwerker Indische Buurt van Travers Welzijn. Met de schouw wil dit team de openbare ruimte controleren op ongewenste situaties, met als doel de leefbaarheid in de buurt verbeteren.

Waar wordt op gelet?
Vaak gaat het om verwaarloosde voor- en achtertuinen of paden, zwerfvuil, gedumpt afval en grof vuil, illegaal geparkeerde aanhangers en graffiti. Maar ook vragen en problemen die door de bewoners aan het team worden voorgelegd.

Tuintjes Timorstraat met zicht op de Nieuwe Vecht

Tijdens deze wijkschouw was er extra aandacht voor de tuintjes achter de Timorstraat. De meeste van deze tuintjes zijn nogal verwaarloosd. Eén van de bewoners wilde dit graag veranderd hebben, maar was zelf niet in staat dit te doen. Voor het opknappen van dit tuintje is de hulp ingeroepen van Stichting Present. Het streven van het GBT is om alle tuintjes achter de Timorstraat in één keer allemaal op te knappen. Je moet dan denken aan het wieden van onkruid, het bestraten van de tuintjes en zorgen voor een goede omheining.
Zaterdag 9 juni a.s. wordt een begin gemaakt met het opknappen van de tuintjes.

Ook wordt er aandacht besteed aan vragen en problemen van bewoners uit de Indische Buurt. Soms zijn dit meldingen van niet werkende ondergrondse containers, maar bijvoorbeeld ook een vraag of het speeltuintje in de Sumatrastraat opgeknapt kan worden.
Uiteraard worden er ook privésituaties voorgelegd en problemen met de buren gemeld maar die heb ik uit privacy overwegingen niet meegeluisterd.

Waar en wanneer?
De wijkschouw in de Indische Buurt is in de even weken op woensdag van 13.30 tot 14.30 uur en start vanuit wijkcentrum de Vlasakkers.

De wijkschouwen is de rest van Diezerpoort worden gehouden op dinsdag van 11.00 uur tot 12.00 uur.
Eerste dinsdag van de maand is de wijkschouw in de Bollebieste, Schildersbuurt, Het Noorden.
Derde dinsdag van de maand Dieze-Centrum
Vierde dinsdag van de maand Dieze-Oost.

Wilt u als bewoner deelnemen aan zo’n schouw dan kan dat. Of vindt u dat het team naar een bepaalde situatie moet kijken, laat dit het team dan even weten.

Meer weten
Voor meer informatie over de wijkschouw kunt u contact opnemen met het Wijkservicepunt Oost, Anthonie van der Heimstraat 2a in Zwolle.
Telefoon 038 498 25 49 of het vijfcijferig nummer 14038.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.diezerpoorter.nl/2012/06/05/wijkschouw-indische-buurt/2759/