jun 06

Kansen voor versterking recreatieve waarde van Wijthmenerplas bij Zwolle

De Wijthmenerplas bij Zwolle biedt goede kansen voor vrijetijdsvoorzieningen voor (buiten)sport en gezondheid. In het gebied passende bebouwing is daarbij mogelijk. De betere benutting van de recreatieplas versterkt de regionale functie van de Wijthmenerplas én kan met behoud van het openbare, natuurlijke en rustige karakter van het gebied.

Burgemeester en wethouders van Zwolle hebben de ontwikkelvisie en het toetsingskader Wijthmenerplas vastgesteld. Als de gemeenteraad binnenkort ook instemt met de uitgangspunten van die stukken is de kans groot dat de Overijsselse hoofdstad bij de Wijthmenerplas een aansprekende leisurevoorziening krijgt.

Inventarisatie
De afgelopen jaren is uitgebreid onderzocht of en hoe de kwaliteiten van het recreatiegebied beter benut kunnen worden. Daarbij is geïnventariseerd welke wensen er leven bij vrijetijdsondernemers, hoe omwonenden en andere belanghebbenden tegen ontwikkelingen aankijken en welke voorwaarden nodig zijn om in het gebied gewenste kwaliteit te krijgen.

Uitgangspunten
In 2009 zijn al uitgangspunten vastgesteld waaraan de versterking van de recreatiekwaliteiten van de Wijthmenerplas moeten voldoen: de plas blijft openbaar toegankelijk, het natuurlijke karakter blijft behouden, de (nieuwe) functies sluiten aan bij de plas en de (nieuwe) functies versterken elkaar.
Nieuwe initiatieven worden beoordeeld volgens deze kaders.

Bebouwing
Zwolle heeft een ‘inpassingsvisie’ ontwikkeld voor vier plekken in het gebied waar bebouwing mogelijk is. Voor een moderne vrijetijdsvoorziening is bebouwing nodig voor opslag van materialen, een kleedruimte en binnenactiviteiten. De bebouwing moet niet groter dan 1000 vierkante meter in oppervlakte zijn, en kan maximaal 9 meter hoog worden. Uit de onderzoeken van de afgelopen jaren blijkt ook horeca-activiteit wenselijk – overigens alleen in samenhang met de leisurevoorziening. Ook recreanten kunnen hiervan gebruik maken. In de visie van de gemeente is ook (kleinschalige) overnachtingsgelegenheid mogelijk. Gedacht wordt daarbij aan hotelkamers of blokhutten ten dienste van de leisure-activiteiten.

Beheerplan
Om te voorkomen dat een nieuwe vrijetijdsvoorziening leidt tot een toename van overlast door geluids- en lichthinder moet een vrijetijdsondernemer samen met de gemeente een beheerplan opstellen. In zo’n beheerplan worden bijvoorbeeld afspraken over openingstijden en geluidsbeheersing gemaakt.

Selectie
Binnenkort maakt Zwolle bekend hoe zij een selectie wil maken uit de geïnteresseerde ondernemers voor een vrijetijdsbedrijf bij de Wijthmenerplas. De criteria uit de ontwikkelvisie en het toetsingskader zijn minimumvoorwaarden waaraan marktpartijen in ieder geval moeten voldoen.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.diezerpoorter.nl/2012/06/06/kansen-voor-versterking-recreatieve-waarde-van-wijthmenerplas-bij-zwolle/2768/