jun 21

Verslag van het wijkplatform Dieze-Oost

Suzanne Douwsma opent het wijkplatform Dieze-Oost en heet alle aanwezigen welkom in De Terp. Zij stelt de aanwezige functionarissen voor.

Mededelingen en activiteiten
Er is een nieuwe voorman groen in de wijk, zijn naam is Benny Dijsselhof, hij stelt zichzelf voor.

Nieuws van SWZ en deltaWonen
SWZ, door Bertus van de Belt
Volgende week starten we aan de Anthonie Heinsiusstraat. De flats worden geschilderd en er wordt geluidsisolatie geplaatst. Het rijtje duplexwoningen wordt ook geschilderd.

Geert Grootestraat:
In 2014 wordt de binneninrichting van de 16 eengezinswoningen vernieuwd en het energielabel verhoogd.
De maisonnettes, flatwoning met verdieping, worden gefaseerd gerenoveerd.
De uitverhuizing van de tweede maisonnette is op dit moment in volle gang. Deze zal in de loop van 2013 worden gesloopt. De planning is dat deze in 2014 gereed zal zijn.
Vraag: wat gebeurt er met de huizen van de tussenliggende straten?
Antwoord: hierover is nog niets bekend. Er is in een brief aan de bewoners gemeld dat er deze zomer meer duidelijkheid zou zijn en de bewoners krijgen hierover nog bericht. Er is op dit moment nog geen besluit genomen.
Vraag: in de Zeeheldenbuurt komt er een nieuwe keuken en een douche. Waarom komt hier in de Hemerkenstraat geen dubbele beglazing? Het is afgelopen winter erg koud geweest moeten we nog twee jaar in de kou zitten?
Antwoord: er worden miljoenen uitgegeven in Dieze Oost en we kunnen helaas niet alles tegelijk.
Opmerking: als er de komende vijf jaar niet wordt gerenoveerd, dan kan er toch in ieder geval dubbele beglazing geplaatst worden.
Nelleke Vedelaar: het is bekend dat er op dit moment weinig geld voor extra’s is, maar koud wonen is voor de huurders ook moeilijk, ook financieel gezien, met name door de hoge stookkosten. Nelleke Vedelaar belooft dit onderwerp onder de aandacht van de directie van SWZ te houden.

Pieter Steynstraat:
In oktober start de renovatie van het eerste gebouw, de nummers 1-107. De binneninrichting wordt vernieuwd en het energielabel wordt verhoogd. De bewoners krijgen binnenkort huisbezoek en dan zullen de details over de renovatie worden verteld.

DeltaWonen, Walter van de Akker, woonconsulent deltaWonen
De eerste fase van Anthonie Heinsiusstraat wordt in juli 2012 opgeleverd, de tweede fase in september 2012.
Jacob Gillisstraat en de Pieter Steynstraat worden beide in oktober 2012 opgeleverd.
Aan de Paulus Buysstraat worden na de renovatie 10 woningen verkocht, in de Jacob Gillisstraat 12 woningen. De verkoop is op 12 april 2012 gestart, 70% van de woningen is al verkocht.

Activiteiten verkoop

 1. Nieuwe media: layar toepassing zorgt voor interactieve advertentie en flyer
 2. Twitter, delen facebook, www.paulenjacob.nl
 3. Verkoopmagazine ook gericht op leefstijl
 4. Adverteren in huis-aan-huisbladen
 5. Flyeractie huis aan huis

DeltaWonen is begonnen met het moderniseren van het 1e blok van het Simon van Slingelandtplein. In mei wordt het eerste blok van het Simon van Slingelandtplein opgeleverd. Daarna wordt het blok aan de overzijde gemoderniseerd, inclusief het dakterras. Het energielabel komt in ieder geval op B te liggen, we proberen een A label te halen. Aan de Anthonie Heinsiusstraat komen levensloopbestendige flatwoningen. De zolderetage wordt bij de woning aangetrokken.
De woningen aan de Jacob Gillisstraat en de Paulus Buysstraat waren etagewoningen en worden nu gezinswoningen. Deze woningen hadden 3 woonlagen en dat wordt nu 1 woonlaag. Na de bouwvak vakantie zullen de flatwoningen aan de Meppelerstraatweg, 260 stuks, duurzamer gemaakt worden. De woningen worden geïsoleerd en er komt cv in de woningen.
De studenten van de Cibap zijn bezig met het maken van een modelwoning. Tijdens de renovatie, die ongeveer 1 ½ tot 2 jaar zal duren, heeft deltaWonen wekelijks spreekuur.
De locatie en de tijden zullen later nog bekendgemaakt worden.
Vraag: wat wordt de nieuwe huurprijs van die woningen?
Antwoord: er is nog niets bekend.

Veiligheid in en rond uw huis
Brandweer, Jan Overweg
Binnen 3 minuten kan een woonkamer compleet uitbranden, het advies is om zoveel mogelijk deuren in huis te sluiten, dan brandt alleen de kamer uit waar de brand begonnen is en gaat het niet verder.
Er is elke maand wel een uitruk doordat men de tv stand-by laat staan, of door oude elektrische apparaten. In de huizen van studenten wordt erg vaak doorgekoppeld met verlengsnoeren, ook dat is brandgevaarlijk. Zeker als de verlengsnoeren geen KEMA keurmerk hebben. Advies is om een draaislot te plaatsen in één van de buitendeuren, deze is in geval van brand sneller te openen dan een sleutelslot. Ook wordt geadviseerd om rookmelders te plaatsen, deze zijn al voor 15 euro te koop.
Vraag: waar moeten die hangen?
Antwoord: in ieder geval één in de hal aan het plafond.
Opmerking: als alle deuren dicht zijn, dan gaat hij niet af als er in een andere kamer brand uitbreekt.
Opmerking: het is ook handig een sticker op de buitendeur doen dat er dieren aanwezig zijn.
Opmerking: ook een oprolbare brandladder opbergen in een centrale plaats in het huis is een goed idee.

Politie, Raymond van Wezel, wijkagent Diezerpoort
Medio 2011 werden we geconfronteerd met een explosieve toename van de woninginbraken. In Dieze Oost zijn er van 1 januari 2012 tot 15 mei 2012 vier inbraken gepleegd en waren er twee pogingen tot inbraak.

Advies:

 1. Breng een anti inbraakstrip aan in uw woning en laat de sleutel niet in het slot van de deur zitten.
 2. Er zijn twee WIT’s (woninginbrakenteam) geformeerd voor IJsselland, team 1 gaat over Zwolle Noord, team 2 over Zwolle Zuid. Vanaf half november 2011 tot nu 40 verdachten aangehouden in relatie tot woninginbraken, aan de verdachten zijn ongeveer 85 inbraken gekoppeld.
 3. De meeste inbraken vinden plaats in de middag/avonduren!
 4. Meld alle bijzonderheden, ook als u denkt dat deze niet belangrijk zijn.
 5. Noteer kentekens, signalement of andere bijzonderheden.
 6. Noteer serienummers en unieke kenmerken van uw telefoons, computers.
 7. Fotografeer sieraden, deze zijn vaak van emotionele waarde en kunnen hierdoor makkelijker worden teruggevonden.
 8. Noteer het imei-nummer van uw mobiele telefoon

Vele oude woningen hebben slechte sloten.
Vraag: welke verantwoording heeft de verhuurder hierin?
Antwoord: de meeste woningen van de corporaties hebben een politiekeurmerk, maar juridisch gezien heeft elke huurder zelf de verantwoording voor zijn eigendommen.
Opmerking: ik ben getuige geweest dat er ramen en een deur werden ingeslagen.
Ik heb 112 gebeld, de persoon die de ramen en de deur ingeslagen heeft, zag mij bellen. Ik ben bang voor de gevolgen.

Verslag wijkplatform 30 november 2011
Opmerking: gemeente heeft niet goed gecommuniceerd over de drempels, deze verantwoording ligt bij de gemeente. Niet iedereen is hiervan op de hoogte gesteld. Mijn opmerking hierover staat niet in de notulen.
Antwoord: U bent later binnengekomen, het genoemde agendapunt was toen al aan de orde geweest. Deze opmerking zal alsnog in deze notulen worden vastgelegd.
Opmerking: ik heb een opmerking gemaakt over de groenstrook, daar zou ik nog informatie over ontvangen, maar er is tot op heden nog geen contact geweest.
Antwoord: dat zullen we na afloop van het wijkplatform even bespreken.
Het verslag wordt vastgesteld.

Rondvraag
Er zijn geen vragen.

Sluiting
Suzanne Douwsma bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de bijeenkomst.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.diezerpoorter.nl/2012/06/21/verslag-van-het-wijkplatform-dieze-oost/2960/