jun 22

Presentatie plan Chinese begraafdeel Kranenburg

Onderdeel van het beleidsplan Kranenburg is de mogelijkheden verkennen voor een Chinees deel op de begraafplaats. Komende maandag, 25 juni, wordt het ontwerp gepresenteerd aan een vertegenwoordiging van de Chinese gemeenschap. Vertegenwoordigers van de media zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst wordt gehouden in de Raadszaal, Stadhuis, Grote Kerkplein 15.

Programma:
13:00 uur Ontvangst en welkom door wethouder Filip van As
Woord van de heer Chan
13.30 uur Presentatie Chinese begraafplaats
14:15 uur Vragen of opmerkingen n.a.v. presentatie
Informatie verdere procedure
15:00 uur Nader informatie en aanmelden belangstelling graven
16:30 uur Einde

In het beleidsplan Kranenburg is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen opgenomen, zonder dat het bijzondere karakter van de begraafplaats geweld wordt aangedaan. Onlangs werd bijvoorbeeld de uitbreiding van het Islamitische begraafplaats geopend. In het plan is verder aandacht voor de kapel. Deze wordt nog maar beperkt gebruikt. Er wordt onderzocht of er een alternatieve invulling kan zijn voor de kapel. In 2012 wordt de kapel wel gerenoveerd, er wordt een nieuwe kap aangebracht en het interieur wordt vernieuwd.
Om de regiofunctie van de begraafplaats te kunnen vergroten wordt onderzocht waar behoefte aan is en welke mogelijkheden er zijn. Daarnaast wordt ook gekeken of er mogelijkheden zijn en belangstelling is voor de aanleg van een mausoleum en de exploitatie van een natuurbegraafplaats.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.diezerpoorter.nl/2012/06/22/presentatie-plan-chinese-begraafdeel-kranenburg/2978/