sep 07

Deadline herfsteditie wijkkrant Diezerpoorter verzet naar 1 oktober

Mede door de vertraging in de vorige edities van dit jaar is de redactie genoodzaakt de deadline voor de derde editie van wijkkrant Diezerpoorter te verzetten van 7 september naar 1 oktober 2012. De volgende uitgave van onze wijkkrant (herfst 2012) verschijnt in week 43, tussen 22 en 28 oktober 2012.

Aanleveren kopij
Heeft u kopij voor onze wijkkrant, dan kunt u dit tot en met 1 oktober 2012 aanleveren bij onze redactie. E-mailadres: diezerpoorter@travers.nl.

Artikelen moeten wel digitaal worden aangeleverd.
Tekst en foto’s in aparte bijlagen!

U kunt ook stukjes aanleveren voor onze website www.diezerpoorter.nl.
Voor de website is geen deadline, stukjes kunnen direct gepubliceerd worden.

De redactie behoudt zich het recht om ingeleverde kopij aan te passen, in te korten, of te weigeren.

De Diezerpoorter is een uitgave van Travers Welzijn en verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 5.250 stuks.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.diezerpoorter.nl/2012/09/07/deadline-herfsteditie-wijkkrant-diezerpoorter-verzet-naar-1-oktober/3803/