jan 16

Nieuwe ligplaatsenverordening woonschepen vastgesteld

Publicaties (01).inddWoonschepen moeten voortaan voldoen aan de eisen voor gezondheid en veiligheid uit het bouwbesluit zoals die ook voor grondgebonden woningen gelden. Dat houdt in dat woonschepen aan andere eisen voor brandveiligheid moeten voldoen en aangesloten moeten zijn (of worden) op het rioolstelsel. De ligplaatsenverordening is op dit punt aangepast. Er geldt een overgangsrecht, voor nieuwbouw of verbouw aan bestaande woonschepen geldt dat ze aan de voorwaarden in het bouwbesluit moeten voldoen.

Daarnaast heeft het college de ligplaatsenverordening vernieuwd als het gaat om bestemming van ligplaatsen. Zo is tussen de Diezerpoorterbrug en het Pelzerbrugje de bestemming horeca- en cultuurschepen toegevoegd en zal deze in het bestemmingsplan beschermd stadsgezicht worden opgenomen. Daarnaast is er een ligplaats toegevoegd bij het Almelose kanaal en zijn de ligplaatsen aan de Schuttevaerkade ter hoogte van de Friese Wal gelegaliseerd, met uitzondering van de dubbel ligplaatsen.

Het Almelose Kanaal langs de Turfmarkt in Zwolle

Het Almelose Kanaal langs de Turfmarkt in Zwolle

Gebruik van de wal langs Almelose Kanaal toegestaan
Uit de evaluatie van de ligplaatsenverordening 2005 en uit gesprekken met bewoners blijkt dat er behoefte is aan het gebruik van de wal voor onder andere een schuurtje. De gemeente Zwolle, Waterschap Groot Salland, Enexis starten een proef voor het gebruik van de wal langs het Almelose Kanaal (Weteringkade/Almelose pad). Onder voorwaarden mogen bewoners de wal gebruiken voor schuurtjes en tuin. De schuurtjes worden 2 aan 2 geclusterd, met als maximale afmeting 20 m². Aan het materiaal worden geen voorwaarden gesteld. Eind januari organiseert de gemeente Zwolle een informatieavond voor de woonbootbewoners van de Weteringkade/Alemlose Pad om deze plannen toe te lichten.

Kijk voor de nieuwe ligplaatsenverordening, de ligplaatsen kaart op www.zwolle.nl.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.diezerpoorter.nl/2013/01/16/nieuwe-ligplaatsenverordening-woonschepen-vastgesteld/8001/