jan 27

Het Noorden te zwaar voor strohalm Bollebieste

strohalmWijkvereniging Het Noorden ligt al een paar jaar ‘op zijn gat’ en probeerde zich onlangs op te trekken aan de laatste strohalm, buurtvereniging De Bollebieste. Die gesprekken hebben geen positief resultaat opgeleverd.  “Jammer” zegt Piep Looman, één van de interim bestuursleden van Het Noorden, maar ze begrijpt de keus van De Bollebieste. “Een groot probleem bij Het Noorden is dat er geen jonge aanwas meer is  en de oude leden trekken zich terug. De Bollebieste zal op termijn met diezelfde problemen te maken krijgen.”

Het interim bestuur van wijkvereniging Het Noorden heeft anderhalf jaar geleden als opdracht gekregen de levensvatbaarheid van de vereniging te onderzoeken. Omdat op dat moment niet duidelijk is wat precies de status van de vereniging is en van wie grond en clubgebouw nu zijn, is er eerst veel energie gestoken in het uitpluizen van archieven. Hieruit kwam onder andere naar voren dat zowel de grond als het gebouw eigendom zijn van de gemeente. De grootste bron van inkomsten is de verhuur van de zalen aan derden, zoals kaart- en biljartclubs, maar dan moet er wel een groep vrijwilligers zijn die de toko wil runnen. De grote vraag van het interim bestuur is dan ook: “Wie wil samen met ons het wijkgebouw bestieren?”

Buurtvereniging De Bollebieste gaat dat niet doen. Belangrijkste reden is volgens Jan Koridon, voorzitter van het bestuur van de Bollebieste, het gebrek aan inzicht in de exploitatie. “We kregen tijdens ons overleg drie mogelijkheden voorgelegd. Samengaan met het interim bestuur, zelf Het Noorden exploiteren, of liquidatie. De eerste mogelijkheid valt af vanwege oud zeer (De Bollebieste was een grote huurder en stond ineens op straat), voor de tweede mogelijkheid hebben we een flink aantal gegevens nodig en die kwamen niet op tafel en de derde mogelijkheid is niet aan ons.”

Herman van der Ploeg, penningmeester bij De Bollebieste is dezelfde mening toegedaan. “Bovendien hebben wij ook veel oudere leden en er komt nogal wat kijken bij het runnen van een wijkgebouw. We vragen ons dan ook af of we daar nog wel aan moeten beginnen. Dit jaar hebben we onze contributie met vijftig cent verhoogd naar vijf euro. Dat geeft al problemen bij sommige van onze leden. De contributie bij Het Noorden is vele malen hoger en het lijkt erop dat ze daarmee de exploitatie al niet rond krijgen.” Het is dan ook geen verrassing dat de leden van De Bollebieste zich vorige week tijdens de algemene ledenvergadering tegen de plannen van Het Noorden uitspraken. De laatste strohalm is geknapt.

Of toch niet? Dat is aan de leden van wijkvereniging Het Noorden. Piep Looman verwacht dat er een vergadering uitgeschreven wordt voor maart.  Ze heeft nog hoop op samenwerking met de senioren organisatie, stichting WijZ. “Ermee stoppen zou met name heel verdrietig zijn voor de vele oudere leden van de wijkvereniging. Sommigen van hen zijn  wel meer dan dertig jaar actief voor de wijk geweest. Nu zijn ze oud en moe en moeten jonge wijkbewoners het overnemen. Die komen nog wel mee met hun kinderen naar de speeltuin, maar zijn verder niet zo betrokken. Het is ook de tijdgeest. Misschien moeten we de speeltuin loskoppelen van de wijkverening. In maart moet er duidelijkheid komen.”

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.diezerpoorter.nl/2013/01/27/het-noorden-te-zwaar-voor-strohalm-bollebieste/8415/