okt 02

WijZ start Multiculturele Buurtkamer in Dieze-Oost

WijZ bordje De Terp TnWijZ start op woensdag 9 oktober aanstaande met de Multiculturele Buurtkamer en deze is vanaf dan iedere woensdag geopend van 10:00 tot 16:00 uur. We bevinden ons in WijZlocatie de Terp aan de Radewijnsstraat 1 in Dieze-Oost. Hier is een gezellige ruimte ingericht waar de deelnemers van de Buurtkamer elkaar kunnen ontmoeten.

Zelfstandig wonende allochtone mensen kunnen het door uiteenlopende oorzaken moeilijker krijgen. Bijvoorbeeld door ziekte, beperkingen, taalachterstand, cultuurverschillen of omdat zij al langere tijd alleen zijn. Soms is het nodig om iets extra’s voor hen te organiseren. Zodat zij op hun eigen manier actief kunnen zijn en contact blijven houden met hun omgeving.

De Multiculturele Buurtkamer is er voor iedereen met allochtone afkomst, ongeacht de leeftijd, die zo’n steuntje in de rug kunnen gebruiken. De Multiculturele Buurtkamer is voor zelfstandig wonende mensen van allochtone afkomst. Vrijwilligers maken samen met de deelnemers en de medewerkers van WijZ, een gevarieerd programma. Dat is met name belangrijk voor allochtonen die weinig buitenshuis komen en daardoor weinig contacten hebben.

WijZ locatie De Terp voorjaar 2013

De Multiculturele Buurtkamer heeft geen vast programma waar mensen aan mee “moeten” doen. Integendeel, de deelnemers geven zelf aan waar hun interesses en behoeftes liggen. De begeleiding ondersteunt hen om iets te gaan doen wat daar bij aansluit. Wel zijn er enkele vaste onderwerpen / activiteiten die elke week aan de orde zullen komen zoals: beweging, gezondheid, voeding en informatie en advies. De vorm en inhoud van deze onderwerpen worden samen met de deelnemers en vrijwilligers bepaald. Ook is er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan en met anderen een spel te spelen.

De multiculturele Buurtkamer wordt gestart met een kop koffie/thee. Vervolgens brengen we de ochtend door met allerlei nuttige en leuke activiteiten. De ochtend wordt afgesloten met een maaltijd waar we met z’n allen voor zullen zorgen. ’s Middags gaan we door met de activiteiten programma tot rond 16:00 uur.

De Multiculturele Buurtkamer heeft nog ruimte voor nieuwe deelnemers. Mensen uit de wijk kunnen elkaar helpen. Vrijwilligers uit de wijk, buren en familie; maar ook huisartsen, moskeeën, kerken, thuiszorg of buurtorganisaties maken zich soms zorgen over iemand in de buurt. Wanneer u denkt dat de Multiculturele Buurtkamer een oplossing kan zijn, bespreek dat dan met degene waar het om gaat. U kunt iemand helpen door samen contact op te nemen voor een eerste afspraak. De eerste stap is altijd een persoonlijk gesprek thuis of in de WijZlocatie de Terp. En het is prima om daar iemand bij te vragen: familie, kennis of bijvoorbeeld een buurvrouw.

Voor meer informatie of aanmelden, kunt u contact opnemen met Sengul Kelekci, bel 038- 8515746 of stuur een mailtje naar s.kelekci@wijz.nu.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.diezerpoorter.nl/2013/10/02/wijz-start-multiculturele-buurtkamer-in-dieze-oost/15134/