okt 05

Bewoners buigen zich over ontwerp Simon van Slingelandtplein

Simon van Slingelandtplein004De tafels in het zaaltje van Wijkcentrum Dieze Oost waren woensdagavond 2 oktober goed bezet. Bewoners rondom het Simon van Slingelandtplein waren bijeen om de eerste schetsen van de inrichtingsplannen van het plein te bekijken en van commentaar te voorzien.

De gemeente schotelde de bewoners twee schetsen voor. Deze zijn gemaakt door landschapsarchitect Peter van Saane, op basis van wensen van de bewoners. De wensen werden eerder naar voren gebracht op een bijeenkomst op 25 juni.

 

Uit deze eerste bijeenkomst kwamen diverse elementen voor de nieuwe ontwerpen naar voren. Zo vroegen de bewoners onder meer om meer groen in de vorm van tuintjes of bloemenborders, om maatregelen tegen te snel rijdende auto’s, om een horeca-achtige voorziening en sport- en spel plaatsen voor zowel jong als oud. Daarnaast vroegen de bewoners om maatregelen tegen de overlast van honden- en kattenpoep in de perkjes en zandbakken.

Simon van Slingelandtplein008

Maar de gemeente heeft ook wensen en stelt randvoorwaarden. Zo blijkt uit onderzoek dat alle bomen in het gebied gezond zijn. Deze moeten dan ook zoveel mogelijk behouden blijven. Daarnaast moet het hele project binnen de begroting blijven. De gemeente wil ook een deel van het beheer onderbrengen bij de bewoners. Hiervoor wil de gemeente een afspraak maken met een bewonersgroep voor ten minste vijf jaar.

SvS plein bestaand

SvS plein bestaand

Van Saane merkt op dat het plein geheel is omsloten door een aantal wegen. En dat is jammer voor het gebruik. Het liefste zou hij een aantal aangrenzende groenstroken bij het plan betrekken. Het perkje op de hoek van de Jacob Gillesstraat – Isaäc van Hoornbeekstraat, de waterpartij tussen de Anthonie van Heimstraat – Van Schoonhovenstraat en tot slot het trapveldje op de hoek van de Van Schoonhovenstraat – Zerboltstraat kunnen aan elkaar gekoppeld worden.

SVS schets 1

SVS schets 1

Om dit te bereiken zijn aanpassingen aan de wegen nodig. Door middel van versmalling van de wegen, verhoging van de bestrating of door het plaatsen van drempels kan een groter gebied gecreëerd worden.

Elk deel van het gebied kan dan een eigen functie krijgen. Sport- en spel voor de oudere jeugd kan ondergebracht worden op het trapveldje, voorzieningen voor ouderen en kleine kinderen kunnen op het plein gesitueerd worden en tuinen en bloemenperken op het veldje langs de Jacob Gillesstraat. Rond de vijvers is ruimte om honden uit te laten.

SVS schets 2

SVS schets 2

De landschapsarchitect ziet niets in de bouw van een muziekkoepel. Deze is duur en wordt waarschijnlijk weinig gebruikt. Van Saane ziet meer in tijdelijke oplossingen voor evenementen. Zo is er gemakkelijk een grote tent te plaatsen op de mogelijk aan te leggen Jeu de Boulles-baan.

Een van de uitgangspunten bij de twee schetsontwerpen is het parkeren van voertuigen. Uit onderzoek blijkt dat de bezetting van de parkeerplekken op donderdagavond ongeveer 75% is. Het aantal plaatsen blijft dan ook gehandhaafd, ook al omdat de bedrijven rondom het plein hun bezoekers moeten kunnen ontvangen. De schetsen laten twee oplossingen voor het parkeren zien: het parkeren langs de straten, wat minder opvallend is, of het zgn gestoken parkeren, dat voor de meeste automobilisten gemakkelijker is.

Daarnaast is de oversteek van het plein van de noord- naar zuidzijde een uitgangspunt. In de schetsen zijn een strakke overgang en een meer organische overgang opgenomen.

Simon van Slingelandtplein005

Over de locatie van een terras of horeca is Van Saane stellig. Deze moet aan de Noordkant van het plein, waardoor het terras in de zon komt te liggen. Probleem hierbij is dat er geen horecabestemming op de panden ligt. Walter van de Akker, woonconsulent van deltaWonen merkt hierbij op dat de horeca een toegevoegde waarde moet hebben, bijvoorbeeld een verbindende functie op sociaal- en cultureel gebied. Hiervoor moet een programma van wensen worden opgesteld. Volgens Van de Akker moet in dit hele traject rekening worden gehouden met een ontwikkeltijd van twee tot vier jaar.

De bewoners zijn onder de indruk van de eerste schetsen. Na de toelichting door Peter van Saane worden ze uitgedaagd om na te denken over onder andere het parkeren, het verkeer en de functies.

Bewoners buigen zich over de schetsen voor de inrichting van het Simon van Slingelandtplein.

Bewoners buigen zich over de schetsen voor de inrichting van het Simon van Slingelandtplein.

De bewoners blijven hameren op maatregelen om de snelheid uit het autoverkeer te halen. Dure oplossingen, zoals het verleggen of geheel afsluiten van wegen passeren de revue. Ook het ophogen en opnieuw bestraten van wegen en deze omvormen tot “shared space” voor voetgangers, fietsers en auto’s worden besproken. Hierbij zou het gemotoriseerde verkeer dan “te gast” moeten zijn. De gemeente geeft aan dat dergelijke maatregelen aan aanzienlijke hap uit de financiële middelen neemt, waardoor voor andere wensen weinig geld overblijft.

De bewoners vinden dat het allemaal wel wat speelser mag. Bovendien moet er meer aandacht komen voor het stallen van fietsen. Dat blijkt een nieuw inzicht voor Van Saane, die ervan uitging dat er voldoende fietsenrekken aanwezig zijn. De bewoners hebben geen bezwaar tegen de aanleg van een parkeerplaats langs het veldje aan de Van Schoonhovenstraat, ook niet als dit ten koste gaat van een aantal bomen.

De landschapsarchitect neemt de opmerkingen van de bewoners mee in een nieuw ontwerp. Dit leidt tot een verder uitgewerkt plan, dat eind november of begin december aan de bewoners wordt voorgelegd.

Simon van Slingelandtplein001

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.diezerpoorter.nl/2013/10/05/veel-belangstelling-voor-tweede-ontwerpsessie-simon-van-slingelandtplein/15242/