okt 08

Creëer je eigen baan bij Autisme Sportief

Autisme Sportief TnStichting Autisme Sportief biedt begeleiders de mogelijkheid om hun eigen baan te creëren binnen de organisatie. Pedagogisch medewerkers met affiniteit met sport en een gezonde levensstijl wordt de kans geboden om hun verworven competenties op hun eigen manier in te zetten voor de stichting. Binnen het beleidsplan van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 bestaat de mogelijkheid om van vrijwilliger door te groeien naar een vaste aanstelling.

Stichting Autisme Sportief verzorgt begeleiding voor personen met een autisme spectrum stoornis. Stichting Autisme Sportief gebruikt sport als begeleidingsmiddel met als doel de bevordering, behoud en compensatie van de zelfredzaamheid. Momenteel wordt ondersteuning geboden op het gebied van sport, begeleidingen, trainingen en opvang.

Net als een ieder wil ook de persoon met Autisme of een stoornis in het Autistisch Spectrum zijn vrije  tijd graag goed besteden. Echter is het door zijn/haar stoornis niet altijd mogelijk deze zelfstandig te organiseren of te plannen. Ook is het vaak moeilijk om ervaren begeleiding te vinden die de persoon begeleidt in deze activiteiten. Tevens is door de wetenschap vastgesteld dat het gebruik van antipsychotica – een veel gebruikte medicatie bij ASS – de revelatie van het zogenaamde metaboolsyndroom verhoogt. Het metaboolsyndroom is een combinatie van hoge bloeddruk, suikerziekte, verhoogd cholesterol en overgewicht. Antipsychotica blijken de sterkste invloed op het ontstaan van gewichtstoename.

Joyce en David

Eigen baan creëren
In het beleidsplan wat stichting Autisme Sportief hanteert gaat op personeelsgebied gehandeld worden conform het zogenaamde 5V model voor het nieuwe werken. Dat houdt in dat de competenties die begeleiders al hebben, zelfstandig ingezet kunnen worden voor de stichting. Uiteraard moet het geheel wel binnen de zogenaamde missie, visie en werkwijze van de organisatie passen. Ervaring leert dat de effecten van Het Nieuwe Werken het meest duidelijk zichtbaar zijn in organisaties die expliciet aandacht besteden aan creëren van een werkomgeving die gunstig is voor het ontstaan, stimuleren en bestendigen van de nieuwe werkverhoudingen en daarmee een basis leggen voor een meer effectieve samenwerking en betere prestaties. De kernbegrippen die de basis vormen voor de nieuwe verhoudingen, ‘visie’, ‘vertrouwen’, ‘vrijheid’, ‘verantwoordelijkheid’ en ‘verbondenheid’, worden vervat in het “5V model voor het nieuwe werken”

Informatie avond
Op dinsdag 29 oktober 2013 te 19:00 uur houdt stichting Autisme Sportief een informatie avond voor mensen die in aanmerking willen voor de functie van begeleider / coach. De bijeenkomst is aan de Esdoornstraat 3a te Zwolle. Potentiële begeleiders worden verzocht zich via een email aan te melden op info@autismesportief.nl.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.diezerpoorter.nl/2013/10/08/creeer-je-eigen-baan-bij-autisme-sportief/15330/