feb 06

Inwoners Diezerpoort krijgen stemadvies via buurtgerichte kieswijzer

Stemmen met het rode potloodBewoners van de Zwolse wijken Dieze-Oost, Dieze-West, Bagijneweide en de Indische buurt beschikken sinds deze week over een eigen kieswijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.

Een stemwijzer op wijkniveau is uniek in Nederland. Lokale verkiezingen worden vaak overschaduwd door landelijke onderwerpen.

De stellingen van deze kieswijzer worden bepaald door de omstandigheden in de wijk en niet door de programma’s van de politieke partijen. Hierdoor krijgen buurtbewoners inzicht in datgene wat de lokale politiek écht voor hun directe omgeving betekent.

De kieswijzer bevat 18 stellingen die specifiek op de woon- en leefomstandigheden in deze wijken in Zwolle zijn toegespitst. De elf politieke partijen, die strijden om zetels in de Zwolse gemeenteraad, hebben hun antwoorden op de stellingen geformuleerd. Kiezers kunnen vanaf heden zelf de stellingen beantwoorden en erachter komen welke partij het dichtste bij hun mening staat.

Naast de kieswijzer op internet komt Wijkkrant Diezerpoorter met een speciale verkiezingsbijlage. De krant verschijnt in de eerste helft van maart huis-aan-huis in een oplage van 5.250 exemplaren.

De kieswijzer is te vinden op: www.diezerpoorter.nl/kieswijzer

Stembus

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.diezerpoorter.nl/2014/02/06/inwoners-diezerpoort-krijgen-stemadvies-via-buurtgerichte-kieswijzer/17308/