feb 19

Gemeente presenteert groene projecten Dieze Oost

Tekening nieuw te bouwen medisch centrum Geert Grootestraat

Tekening nieuw te bouwen medisch centrum Geert Grootestraat

Tijdens een inloopbijeenkomst in de Terp presenteerden diverse organisaties – waaronder de gemeente – vanavond de projecten, die binnenkort worden uitgevoerd in Dieze Oost. Te zien waren de plannen voor de bouw van een nieuw medisch centrum aan de Geert Grootestraat, de herinrichting van het openbaar groen aan de Pieter Steynstraat, Geert Grootestraat en Simon van Slingelandtplein en omgeving. Kunstenares Amelieke van de Lavoir ontvouwde haar plannen met de etalages aan de noordzijde van het Van Slingelandtplein en er kon worden kennisgemaakt met diverse andere buurtinitiatieven, zoals Stadstuin Het Verre Oosten.

Veel belangstelling was er voor de plannen met het plantsoen aan het Simon van Slingelandtplein. Het is de bedoeling dat dat project nog voor de zomer wordt aangepakt. Landschapsarchitect Peter van Saane van de gemeente heeft in het ontwerp zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de bewoners. Hij zei daarover: “Er waren zoveel wensen, dat ik ze niet allemaal op het Van Slingelandtplein kon realiseren. Daarom heb ik het gebied uitgebreid en ook het groen aan de singels, het trapveldje aan de Zerboltstraat en het plantsoentje aan de Jacob Gillesstraat bij het ontwerp betrokken.” Een bewoner reageerde: ” Ik vind het knap. Alles wat wij als bewoners hebben geroepen – en dat was veel – tijdens het speciale overleg over de inrichting van het Van Slingelandtplein zie ik in dit ontwerp terug.”

Het plantsoen aan het Simon van Slingelandtplein wordt onderverdeeld in een deel bestemd voor kinderen en een deel, waar ouderen kunnen vertoeven. Er komen paden, zodat het winkelgebied aan de noord- en zuidzijde, beter met elkaar verbonden worden.

Het ontwerp voor het Simon van Slingelandtplein en de omringende plantsoenen.

Het ontwerp voor het Simon van Slingelandtplein en de omringende plantsoenen.

De rijbanen rondom het plantsoen worden iets opgehoogd en autoluw gemaakt. Er ontstaat zo ook een mogelijkheid om daar in de toekomst een markt en groot terras te realiseren.

Het Simon van Slingelandtplein wordt waarschijnlijk nog voor de zomer aangepakt en anders direct na de zomervakantie. De aanpak van de singels aan bijvoorbeeld de Paulus Buysstraat gebeurt een jaar later. Hiervoor moet eerst nog overleg worden gevoerd met het waterschap. Van Saane heeft in zijn ontwerp aan de uiteinden van de vijvers watertjes met stapstenen getekend. Maar of dat kan doorgaan is nog niet zeker, zolang het overleg met het waterschap er nog niet is geweest.

Landschapsarchitect Peter van Saane (links) toont zijn ontwerp voor het Simon van Slingelandtplein en kunstenares Amelieke de Lavoir (rechts) laat zien hoe ze de etalages gaat oppimpen.

Landschapsarchitect Peter van Saane (links) toont zijn ontwerp voor het Simon van Slingelandtplein en kunstenares Amelieke de Lavoir (rechts) laat zien hoe ze de etalages gaat oppimpen.

Kunstenares Amelieke van de Lavoir heeft tijdens de kerstmarkt op het Simon van Slingelandtplein, afgelopen december, de bezoekers aan het tekenen gezet. Hierdoor ontstonden ideeën de etalages aan de noordzijde van het plein (waar o.a. politiebureau zit) op te pimpen. Amelieke heeft die ideeën verwerkt in haar ontwerp. In de week van 17 maart gaat ze de etalageruiten beschilderen. Aan het eind van die week is de feestelijke opening van dit etalageproject. Wie mee wil doen kan zich aanmelden bij www.pimphetplein.wordpress.com.

Extra parkeerplaatsen
Het groen aan de voorzijde van de gerenoveerde Pieter Steynflats wordt direct na de renovatie – na de zomer zal dat zijn – op de schop genomen. Veel verandert er niet aan het uiterlijk van het plantsoen. Wel worden er extra parkeerplaatsen gerealiseerd aan de lange zijde van de flats. Het aantal parkeerplekken gaat van 6 naar 9. De parkeervakken worden gemarkeerd met betonnen tegels, waartussen gras kan groeien, zodat het groene karakter van dit gebied behouden blijft.
Bij flat 2 aan de Pieter Steynstraat moet waarschijnlijk een boom worden gekapt, om de extra parkeerplaatsen te kunnen realiseren. Een bewoner heeft hiertegen al bezwaren gemaakt. Nader overleg met de bewoners volgt daarom nog.

Nieuw medisch centrum
Als in april de bouw van de tweede flat aan de Geert Grootestraat is afgerond, wordt het parkeerterrein rondom zo snel mogelijk heringericht. Waarschijnlijk beginnen de werkzaamheden hiervoor al in mei.

Geïnteresseerd kijken twee bezoekers van de inloopbijeenkomst naar de nieuwbouwplannen voor het medisch centrum aan de Geert Grootestraat.

Geïnteresseerd kijken twee bezoekers van de inloopbijeenkomst naar de nieuwbouwplannen voor het medisch centrum aan de Geert Grootestraat.

Aan de Geert Grootestraat wordt ook een nieuw medisch centrum gebouwd op het terrein van de huidige huisartsenpraktijk en het onbebouwde plantsoen ernaast. In het medisch centrum is straks ruimte voor o.a. een praktijk voor huisartsen en fysiotherapie en voor een apotheek.

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.diezerpoorter.nl/2014/02/19/gemeente-presenteert-groene-projecten-dieze-oost/17494/

1 reactie

    • sonja on 20 februari 2014 at 16:35

    kleine aanvulling:
    enne ….Wijbedrijf Zonnepanelen en huis van vriendschap waren er ook:-)

Reacties zijn uitgeschakeld.