apr 04

Op bezoek bij: Artikel 1 Overijssel

Art 1 TN“Ik ben een Zwollenaar, een echte Zwollenaar.” Dit voor inwoners van Zwolle heel bekende carnavalslied klinkt soms in onze stad. Maar wat is een echte Zwollenaar en kun je aan het feit dat je een echte Zwollenaar bent rechten ontlenen. Zo van: ik als echte Zwollenaar mag meer dan een niet-echte Zwollenaar.

Je zou je gediscrimineerd kunnen voelen als je als niet-echte Zwollenaar ergens geen lid van mag worden. Dit als inleiding want dat is natuurlijk geen discriminatie. Want dan hebben we het over onderscheid maken op grond van bijvoorbeeld geloof, seksuele geaardheid, ras, of handicap. Voor dergelijke problemen is er de organisatie ‘Artikel 1 Overijssel’.

Deze is gevestigd in gebouw de Samenhof, ze huurt kantoorruimte van de Baptisten Gemeente aan de Burgemeester Drijbersingel. Je kunt er langs lopen, op het raam staat met grote letters VOORKOMT, BESTRIJDT, DISCRIMINATIE.

Artikel 1 Overijssel ontleent zijn naam aan Artikel 1 van onze Grondwet. Daarin staat het volgende: “Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook is niet toegestaan.”

Maar ook al staat iets in de Grondwet, het moet gehandhaafd worden. We moeten ons er wel aan houden. Daarom bestaat er sinds een jaar of vier de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatiewetvoorzieningen (WGA). Deze Wet verplicht een gemeente om voor haar inwoners een onafhankelijk meldpunt te hebben waar mensen met klachten, voor hulp, advies en/of ondersteuning terecht kunnen. Dat deze Wet in Nederland is vastgelegd komt voort uit verplichtingen die door de Europese Unie zijn bepaald voor alle landen die deel uitmaken van Europa. In opdracht van de 25 gemeenten in onze provincie zorgt Artikel 1 Overijssel voor de Uitvoering van deze wettelijke taak.

Uitgangspunt hierbij is dat iedereen die in Overijssel woont en die zich gediscrimineerd voelt dit kan melden. Op basis van een melding gaat Artikel 1 Overijssel in samenspraak met de melder bekijken welke mogelijke actie er ondernomen kan worden. Maar hoe zit het met die klachten in Zwolle en wat doet de organisatie hieraan? De Diezerpoorter was hier benieuwd naar en sprak met Henny Willems, regioconsulent en stagiaire Lynn Luchtenberg.

Henny Willems en Lynn Luchtenberg

Henny Willems en Lynn Luchtenberg

Zij vertellen dat er nog steeds discriminatie is in onze samenleving. En dat het nog steeds belangrijk is dat Artikel 1 Overijssel bestaat. De afgelopen jaren kwamen er honderden meldingen binnen voor wat Zwolle betreft gaat het om ongeveer honderd meldingen per jaar. De meldingen zijn heel verschillend van aard. Mensen kunnen ongelijk behandeld worden en dit ook als zodanig ervaren, terwijl het juridisch gezien geen discriminatie is.

Zo kwam er bijvoorbeeld een melding: Waarom moet ik als vrouw een afspraak maken bij de kapper en mag een mannelijke cliënt zo aanschuiven? Nader onderzoek wees echter uit dat ze niet gelijk werd behandeld, maar dat het kappen van vrouwen een andere behandeling is dan het knippen van man zodat er niet gesproken kan worden van “in gelijke gevallen wordt men gelijk behandeld”. Maar er zijn natuurlijk veel meer gevallen van discriminatie die mensen aantasten in hun recht op wonen bijvoorbeeld of in hun menselijke waardigheid, of bij het zoeken naar werk.

Als er een klacht binnenkomt wordt er onderzoek ingesteld. Bij het eindoordeel gaat men niet over een nacht eis. Er wordt ook gekeken of er wordt gehandeld in strijd met de wet. Een voorbeeld: mag een sportschool eisen dat er alleen Nederlands mag worden gesproken of mag er in een advertentie gevraagd worden naar echte mannen? Of dit mag of niet hangt af van wat er staat in de verschillende wetten.

Met de recente Olympische Winterspelen in Rusland is discriminatie van homoseksuelen weer een onderwerp dat de voorpagina’s van kranten haalt. Maar Artikel 1 doet ook aan voorlichting op scholen bijvoorbeeld en zij zoekt de publiciteit. De afgelopen jaren heeft zij in de zomermaanden met een kanariegele caravan op talloze informatiemarkten gestaan. Met deze blikvanger worden bijvoorbeeld festivals bezocht waar flyers worden uitgedeeld en mensen voorlichting kunnen krijgen. En er is een maandelijkse nieuwsbrief waarin meer te lezen valt over de werkzaamheden van Artikel 1. Deze valt aan te vragen via de website www.artikel1overijssel.nl.

Hoewel er door gemeentelijke bezuinigingen steeds minder financiën beschikbaar zijn voor preventieprojecten probeert Artikel 1 Overijssel hier wel aan deel te nemen. Dat kunnen projecten zijn om bijvoorbeeld scholieren bewust te maken van vooroordelen, of om buurtbewoners kennis te laten maken met elkaar, of jongerenwerkers te trainen in het opsporen van discriminerend gedrag. Het gaat dus niet alleen om klachten maar ook om het voorkomen ervan. Door mensen met elkaar kennis te laten maken en elkaar te begrijpen. Als er klachten zijn die niet opgelost kunnen worden met een gesprek, dan kan het voorkomen dat uiteindelijk een rechter (bij strafzaken) of het College voor de Rechten van de Mens (bij zaken waar sprake is van ongelijke behandeling) een oordeel moet vellen. Artikel 1 Overijssel kan hierin ook een ondersteunende en begeleidende rol spelen.

Belangrijk is dat er een platform is waar mensen serieus worden genomen, waar je wordt gehoord. Natuurlijk heeft Artikel 1 Overijssel ook te maken met bezuinigingen maar belangrijk blijft dat mensen die hulp en ondersteuning vragen bij discriminatie-ervaringen gratis een beroep op hen kunnen doen.

U kunt bij hen terecht door het maken van een telefonische afspraak via 038-422 47 62038-422 47 62, een mail naar ijsselland@artikel1overijssel.nl of bel door de week gewoon aan bij het kantoor op de Burgemeester Drijbersingel 15 in Zwolle.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.diezerpoorter.nl/2014/04/04/op-bezoek-bij-artikel-1-overijssel/18116/