sep 21

Belangrijke bijeenkomst over voortbestaan wijkcentrum Dieze-Oost

Wijkcentrum Dieze-Oost TnHet beheer van wijkcentrum Dieze-Oost is al jaren een bron van geruchten, maar nu gonst het wel heel hard: ”Ze gaan er met het geld vandoor”, met ‘ze’ worden de laatste bestuursleden van de wijkvereniging bedoeld, of “de gemeente wil daar een projectontwikkelaar en dan kunnen we naar het wijkcentrum fluiten”, of “er komt een doorstart en dan heeft de wijk er weer niks aan” en ga zo maar door. De hoogste tijd voor duidelijkheid en ruimte voor nieuwe ideeën.

Voor het huidige bestuur van de wijkvereniging worden de taken te zwaar en het bestuur heeft besloten over te gaan tot opheffing. Zij zijn echter eigenaar van het wijkgebouw. Om ervoor te zorgen dat de opheffing in alle openheid plaatsvindt, heeft het bestuur een verzoek ingediend bij de rechtbank om de vereniging via een formele procedure op te heffen. Er wordt een ‘vereffenaar’ aangesteld die in nauw overleg met de gemeente de verdere afhandeling op zich zal nemen. Voor zowel het verenigingsbestuur als de gemeente is het belangrijk dat het geld dat overblijft ten gunste van de wijk komt.

Voordat de rechtbank tot opheffing besluit, wordt een advertentie in de Stentor geplaatst waarin iedereen die meent nog lid te zijn van de wijkvereniging, opgeroepen wordt zich te melden bij de griffie van de rechtbank. Rest de vraag: Wat betekent dit voor het huidige wijkcentrum? Is het gebouw nog nodig, of zijn er alternatieven? U als bewoner kunt daar uw mening over geven of ideeën aanleveren via een enquête.

Wijkcentrum Dieze-Oost 2015-09-14-013

De uitslag van de enquête wordt besproken tijdens de wijkbijeenkomst op dinsdag 13 oktober. U bent vanaf 19.30 uur welkom in theater The Young Ones aan de Bisschop Willebrandlaan 32.  Wijkwethouder Nelleke Vedelaar zal daar eveneens aanwezig zijn.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.diezerpoorter.nl/2015/09/21/belangrijke-bijeenkomst-over-voortbestaan-wijkcentrum-dieze-oost/26298/

1 reactie

  1. Stichting Het Dieze Collectief is al maanden bezig om het oude wijkcentrum te bemachtigen voor hun nieuwe thuis, jammer genoeg gaat dit niet zonder slag of stoot en hebben wij alle steun nodig van de bewoners van Diezerpoort.

    Bij deze een oproep van Het Dieze Collectief, kom allen naar de informatieavond 13 Oktober en laat je stem horen, natuurlijk ook de enquête invullen die jullie allemaal in de bus hebben gekregen van de Gemeente.

Reacties zijn uitgeschakeld.