Heel Diezerpoort beweegt

Buurtsportcoaches ugVier dames en een jonge man vormen het sportieve team dat ons, de wijkbewoners in Diezerpoort, in beweging wil krijgen. Om te ontdekken waarom we juist niet of juist wel bewegen en wat we nu eigenlijk het liefst doen, is er een enquête gehouden onder wijkbewoners tussen de 18 en 55 jaar en een groep senioren. De buurtsportcoaches zijn blij met het resultaat: “Iedereen heel hartelijk dank voor het invullen van deze enquête.”

Marloes Holterman en Linda Schwering die namens WijZ deelnemen in het buurtsport team benoemen de meest opvallende uitkomsten van de enquête. “Mensen willen met name sporten vanwege gezondheid en fitheid, maar ook om het plezier. De redenen om niet te bewegen zijn dat sporten te duur is, of tijdgebrek speelt een rol, maar meer dan de helft wil wel meer bewegen, of sporten. Daar moeten we dus iets aan doen.”

Wijkbewoners zijn het meest geïnteresseerd in fitness, zaalvoetbal, dans, hardlopen en fietsen. Velen van hen geven aan behoefte te hebben aan een beweegpark. Met een groot en centraal gelegen Park de Hogenkamp past zo’n beweegtuin prima in onze wijk. Bovendien kun je in zo’n tuin gratis sporten. De buurtsportcoaches doen daarom een oproep aan enthousiaste wijkbewoners die zich willen inzetten voor het aanleggen van een beweegtuin. Wijkbewoners kunnen zich aanmelden via buurtsportcoach@sportservicezwolle.nl of 038 – 423 66 86. Wijkbewoners kunnen in andere beweegtuinen een kijkje nemen om ideeën op te doen voor het beweegpark. De dichtstbijzijnde is de beweegtuin Holtenbroek, maar ook die in Hasselt is een bezoekje waard.

Ondertussen zijn er al de nodige sportieve activiteiten gestart. Annejet Cramer en Dorien Vogel vanuit Sportservice Zwolle en Yassine Assa vanuit Travers, coachen buurtbewoners dat het een lieve lust is. Zo is er de activiteit ‘BeweegMee’, een beweeggroep speciaal voor mensen die uitbehandeld zijn bij de fysiotherapeut en graag door willen blijven bewegen. “Ze moeten,” ligt Annejet toe, “maar wij proberen de mensen te enthousiasmeren, te laten zien dat het ook nog eens leuk is.” Het is een gevarieerde beweegactiviteit in de buurt van een fysiotherapiepraktijk. Zo sporten er in de gymzaal van Het Wonderwoud deelnemers vanuit fysiopraktijk deBolleBieste.

“Wij zijn de buurtsportcoaches!”

“Wij zijn de buurtsportcoaches!”

De activiteit ‘BeweegSamen’ is iets heel anders. Soms lukt het iemand niet meer om sportieve hobby’s op te pakken. Bijvoorbeeld vanwege een ziekte of beperking, of omdat men geen mensen kent om dit samen mee te doen. Mensen die steun zoeken bij iemand kunnen zich aanmelden als ‘zoekmaatje’. Inmiddels hebben zich veertig zoekmaatjes gemeld. Velen daarvan zijn aan een beweegmaatje gekoppeld. Er hebben zich zeventien beweegmaatjes opgegeven die graag met iemand gaan wandelen, fietsen, Nordic walking, of een andere sport beoefenen. Sommige beweegmaatjes sporten, of bewegen met meer zoekmaatjes. Elke drie tot vier maanden is er contact met de maatjes die gekoppeld zijn.

Buurtsport Diezerpoort verzorgt verschillende sport- en beweegactiviteiten voor alle inwoners uit de wijk. Zowel voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Het aanbod vindt plaats in Brede School Het Wonderwoud en in Park de Hogenkamp. Dankzij de aanjaagfunctie van de buurtsportcoaches zijn hier al verschillende wijkbewoners actief op het gebied van fitness, tafeltennis, karate, maar ook wandelen en niet te vergeten de vrouwengroep ‘Ladies Only’. Alleen dames sporten op de woensdagmorgen in de gymzaal van De Springplank.

Sommige dames geven aan ook liever te gaan zwemmen met vrouwen onder elkaar. De buurtsportcoaches hebben daarom contact opgenomen met Zwembad de Vrolijkheid. Iedere vrijdagmiddag tussen half twee en half drie kunt u na aankoop verzekerd zijn alleen met dames baantjes te zwemmen, maar er wordt ook een kwartier aquafit aangeboden. Het komende jaar gaan de buurtsportcoaches zich, naast alles wat we hier beschreven hebben, onder andere richten op dans, voetbal en fittesten en natuurlijk het beweegpark de Hogenkamp. Heeft u zelf een idee of een vraag op het gebied van sport en bewegen, neem dan contact op met de buurtsportcoach, via buurtsportcoach@sportservicezwolle.nl of 038 – 423 66 86.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.diezerpoorter.nl/2015/12/29/heel-diezerpoort-beweegt/26941/