feb 25

Verbinding in de Diezerpoort?

onderzoek In de Drijber is door Travers en de wijkmanager woensdagavond 24 februari een bijeenkomst georganiseerd voor ondernemers en andere belanghebbenden, om te kijken of partijen elkaar kunnen vinden in de wijk Diezerpoort. De vraag is of alle activiteiten, die plaatsvinden in de wijk, bekend zijn bij elkaar en zo niet wat daar mee te doen.

Via een groot formulier mochten verschillende groepjes drie items invullen hoe en waar er meer aandacht gegeven kan worden aan de activiteiten en gebeurtenissen in de wijk.

Uit dat onderzoek kwam naar voren dat:

  • Wijkkrant Diezerpoorter een zeer goed medium is voor dit soort publicaties
  • een soort van reclamezuil in de vorm van een peperbus in de buurt
  • grote led borden aan een gevel
  • en flyers

Dit waren de onderwerpen die uit de groepjes naar voren kwamen. Met dit onderzoek wordt door de manager van Travers gebrainstormd met andere medewerkers en de wijkmanager en teruggekoppeld in een volgende bijeenkomst in de Drijber.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.diezerpoorter.nl/2016/02/25/verbinding-in-de-diezerpoort/27128/

1 reactie

  1. Ik was deelnemer en als allerhoogste scoorde een activiteiten route door de wijk. Om zo wijkbewoners bekend te maken met alle activiteiten die er plaats vinden in de wijk.
    Dit mis ik in het stukje!

Reacties zijn uitgeschakeld.