apr 07

Gemeente koopt Wijkcentrum Dieze-Oost niet aan

Wijkcentrum Dieze-Oost ugDe gemeente Zwolle ziet af van het kopen van het Wijkcentrum Dieze-Oost. Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding van het verzoek van de vereffenaar besloten geen gebruik te maken van haar recht van eerste koop. De vereffenaar is daarmee vrij om het gebouw aan derden te koop aan te bieden.

Uit een enquête van september 2015 onder alle inwoners van Dieze-Oost kwam naar voren dat er in de wijk weinig behoefte was om het wijkcentrum te behouden. Toch heeft een klein aantal wijkbewoners, dat veel waarde hecht aan voortbestaan van het wijkcentrum, een werkgroep gevormd met als doel een doorstart te realiseren.

De ingediende plannen voor die doorstart boden echter te weinig onderlinge samenhang. Ook was onder de leden van de werkgroep te weinig draagvlak en draagkracht om het wijkcentrum te beheren en op langere termijn continuïteit te bieden. Het initiatief van een deel van de werkgroep om een wijkvereniging op te zetten, gericht op het stimuleren en faciliteren van wijkactiviteiten, ondersteunt de gemeente van harte.

Andere voorzieningen in Dieze-Oost
In de wijk Dieze-Oost zijn op dit moment diverse partijen, zoals het Leger des Heils, Stichting Focus en WijZ, die binnen hun bestaande accommodatie ruimte beschikbaar hebben en aanbieden voor diverse wijkactiviteiten. Ook het feit dat woningbouwvereniging deltaWonen plannen heeft om de plint aan het Simon van Slingelandtplein anders in te gaan richten, waardoor er onder andere ruimte komt voor ontmoeting, heeft het college mede gesterkt in haar beslissing om het wijkcentrum niet aan te kopen.

Bijeenkomst bij Focus over het voortbestaan van Wijkcentrum Dieze-Oost

Bijeenkomst bij Focus over het voortbestaan van Wijkcentrum Dieze-Oost

Opbrengst ingezet voor de wijk
Om de wijkvereniging op te heffen is door de rechtbank een vereffenaar aangesteld die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de lopende zaken van de wijkvereniging. De vereffenaar biedt het gebouw van het wijkcentrum nu openbaar te koop. Na verkoop van het gebouw wordt het batige saldo, dat na het betalen van alle kosten overblijft, overeenkomstig de doelstelling van de wijkvereniging ingezet voor de wijk.  De vereffenaar bepaalt de wijze waarop dit gebeurt en waaraan het geld besteed wordt, maar de gemeente wordt hierbij door vereffenaar actief betrokken om zo tot een zo optimaal en zorgvuldig mogelijke besteding te komen.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.diezerpoorter.nl/2016/04/07/gemeente-koopt-wijkcentrum-dieze-oost-niet-aan/27306/