Opgroeien in een betrokken buurt

“Kinderen die opgroeien in een gezonde leefomgeving hebben minder kans op het ontwikkelen van probleemgedrag”, aldus Elsbeth Wind, coördinator van het Preventienetwerk noord, “de buurt waarin kinderen opgroeien, is heel erg belangrijk voor hun ontwikkeling. Als je in een wijk woont waar mensen elkaar kennen, betrokken zijn bij wat er in hun buurt gebeurt, voelen zij zich ook verantwoordelijk voor elkaars welzijn en dus ook voor dat van hun kinderen. Men helpt elkaar en let op elkaars kinderen bijvoorbeeld. Kinderen voelen zich er veilig en dat voorkomt bijvoorbeeld dat ze rottigheid uithalen.”

Elsbeth erkent direct dat elk kind wel eens rottigheid uithaalt: “Dat hoort ook een beetje bij kinderen, maar we weten ook dat het van kwaad tot erger kan, zoals extreem geluidsoverlast, spijbelen, maar ook strafbare feiten zoals vernielingen en bedreigingen”.

Preventienetwerken

In elk staddeel in Zwolle is een preventienetwerk gestart, gekoppeld aan het Inlooppunt van Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Een belangrijk netwerk van professionals, buurtorganisaties en bewoners die samen voor een gezond buurtklimaat zorgen. Samen zijn ze er voor verantwoordelijk dat kinderen in een positieve, stimulerende omgeving kunnen opgroeien. Elsbeth: “We pikken signalen op: welke buurt verloederd, waar zijn er klachten over overlast van kinderen. Maar ook wie vervult een belangrijke rol in de wijk, wat heeft in een andere straat tot goede resultaten geleid.”

Elsbeth licht toe dat er geen individuele gezinnen en personen besproken worden in het netwerk: “Zoals de naam al zegt: het is een preventienetwerk, we willen voorkomen dat er problemen ontstaan of verergeren, dus tijdig ingrijpen. Gezinnen, kinderen met hulpvragen worden uiteraard geholpen; zij kunnen terecht bij het Inlooppunt CJG en als het nodig is helpt het CJG om hulp voor langere tijd in te schakelen.”

BuurtFactor

Het CJG hanteert de term Buurtfactor. Elsbeth: “Ik denk dat iedereen dan wel snel begrijpt wat het doel is. Ik hoop ook dat men dan direct ook begrijpt dat we de Buurtfactor niet zonder de buurtbewoners kunnen realiseren en daarom zitten ook bewoners in dat netwerk”.

Die keuze past bij de huidige tendens dat er steeds meer een beroep gedaan wordt op de zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid van mensen. “Als je het niet alleen kan, dan zoek je bij voorkeur hulp in je directe omgeving, bij buren en familie. Dat voorkomt dat een beroep moet worden gedaan op dure zorg. Ja, ook dat is het CJG: voorkomen dat er hulp nodig is en dat doe je op buurtniveau. Maar dan moet er wel sprake zijn van de BuurtFactor.”

Als de BuurtFactor er niet is, dan geeft het preventienetwerk dat signaal af. Daaruit moeten initiatieven voortkomen die het buurtklimaat verbeteren. Dat kunnen incidentele activiteiten zijn zoals het plaatsen van een hek of het snoeien van een heg, maar zeker ook structurele zoals de maandelijkse schoonmaakactie in de wijk of het realiseren van betere, veiliger speelplekken.

Burendag

Elsbeth benadrukt nogmaals: “Bewoners hebben veel talenten om de eigen buurt leuker en leefbaarder te maken. Die moeten we gebruiken, wij bieden daarbij hulp. Hoe meer mensen elkaar kennen, begrijpen en samen ondernemen, hoe meer samenhang en hoe prettiger het wonen en leven is in de buurt en zeker voor kinderen. Onze hulp is niet altijd nodig In veel buurten wordt een paar keer per jaar activiteiten georganiseerd zoals een straatfeest, schoonmaakactie. Een soort burendag.”

Centrum voor Jeugd en Gezin midden in de wijk

Het Inlooppunt van het CJG staat midden in de wijk, dicht bij huis, school, buurthuis, gezondheidszorg, daar waar mensen en kinderen wonen en leven. Je kunt er makkelijk even binnenlopen, zonder afspraak. Snel en makkelijk antwoord krijgen, dat voorkomt dat er problemen ontstaan of verergeren.

Er zijn nu drie Inlooppunten CJG waar ouders, kinderen en jongeren gratis terecht kunnen voor vragen over opgroeien en opvoeden. Ook voor vragen en hulp bij de ontwikkeling van de BuurtFactor of om een melding te doen bij het preventienetwerk. Kijk op www.cjgzwolle.nl voor de adressen en openingstijden.

Burendag 24 september

Een aanzet tot verbetering van de leefomgeving is de Burendag op 24 september. Op die dag ondernemen buren allerlei activiteiten die de buurt leuker maken en hen nader tot elkaar brengen. Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranjefonds. Het thema is dit jaar ‘koppen bij elkaar’. Dus: Koppen bij elkaar en verzin samen een goed idee voor Burendag. En ook: Koppen bij elkaar en ga samen Burendag vieren! www.burendag.nl.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2011/09/24/opgroeien-in-een-betrokken-buurt/181/