Family fair “Opvoeden en Spelen” in de Diezerpoort

In de Week van de Opvoeding organiseert het Centrum voor jeugd en Gezin (CJG) verschillende activiteiten voor ouders en kinderen. In de week van 10 tot en met 17 oktober staat het positief opvoeden centraal en kunnen ouders elkaar ontmoeten, ervaringen delen en opvoedtips krijgen. De opvoedweek grijpt het CJG aan om ouders op te roepen mee te denken over de dienstverlening van het CJG.

Het CJG Zwolle doet mee aan de eerste landelijk de Week van de Opvoeding gehouden. Bij het CJG kunnen ouders en kinderen terecht voor al hun vragen over opgroeien en opvoeden. Momenteel zijn er drie Inlooppunten CJG in Zwolle en wordt er spreekuur gehouden op verschillende locatie. Tijdens de Week van de Opvoeding zijn er tal van activiteiten.

Programma:

Woensdag 12 oktober 9.00 tot 12.00 uur. In de buurt is jouw stem een daalder waard!

Op de markt in Zwolle Zuid wordt de mening van ouders gevraagd over de buurt waar ze wonen, het contact met andere ouders en wat er kan verbeteren om kinderen veilig en gezond te laten opgroeien.

Woensdag 12 oktober 12.30 tot 15.00 uur. Family fair Opvoeden en Spelen
In de Brede school het Wonderwoud, Beukenstraat 83 is er een ontmoetingsmiddag voor ouders en kinderen met spelletjes, verloting van prijzen, gezonde hapjes, een ruilbeurs van speelgoed en kleding en ruim aandacht voor opvoedtips. Die middag kunnen ouders ook kennismaking met Speel-o-theek De Speelplank.

Donderdag 13 oktober 8.30 tot 9.30 uur. Koffieochtend Opvoeden  is leuk

Ouders praten over positief opvoeden, delen ervaringen, wisselen opvoedtips uit in de Brede school de Wieden, Beulakkerwiede 3-4.

Donderdag 13 oktober 13.30 tot 14.00 uur. Workshop De Tijd van je Leven

In Wijkcentrum Holtenbroek aan de Bachlaan wordt de workshop ‘De Tijd van je Leven’ gegeven, een workshop waarin ouders elkaar inspireren om iets geweldigs te maken van de tijd in en met het gezin.

Donderdag 13 oktober 19.30 – 21.30 uur. Met lezen kun je niet vroeg genoeg beginnen

Kees Broekhof houdt zich bezig met de taalontwikkeling van jonge kinderen. In zijn lezing gaat hij in op het nut van zo vroeg mogelijk beginnen met (voor)lezen.

Deze avond in basisschool de Morgenster, Korianderplein 4, Westenholte is de bibliotheek aanwezig om ouders kennis te laten maken met project BoekStart voor kinderen vanaf drie maanden.

Oproep aan ouders

Het CJG wordt meer en meer een ontmoetingsplek voor ouders en kinderen. Het CJG vraagt ouders om mee te denken over de dienstverlening, het aanbod van het CJG en bijvoorbeeld welke onderwerpen zij tijdens een themabijeenkomst aan de orde willen stellen.

Ouders kunnen zich melden tijdens een van de bijeenkomsten in de Week van de Opvoeding, bij een van de Inlooppunten, mailen naar info@cjgzwolle.nl of bellen naar (038) 455 46 55. www.cjgzwolle.nl.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2011/10/06/week-van-de-opvoeding-van-10-tot-17-oktober/240/