Eettafel zoekt muzikanten

Op vrijdag 21 oktober 2011 organiseren Travers Welzijn, Dienstverleningscentrum Dieze-Oost, Het Leger des Heils, Youth For Christ en Swollsche Vrouwen een gezamenlijke maaltijd voor bewoners uit de wijk Diezerpoort:  De Eettafel van de Dieze. Het gaat hierbij om bewoners die in een isolement leven of eenzaamheid ervaren. Het vindt plaats in Wijkcentrum Rembrandtien vanaf 17.30 uur.

De organisatie zoekt enthousiaste muzikanten die komen spelen als omlijsting van deze avond. Het is de bedoeling dat er voor en na een maaltijd een muzikaal intermezzo wordt gegeven.

Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij Mustafa Marangoz, e-mail:  m.marangoz@travers.nl

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2011/10/11/eettafel-zoekt-muzikanten/272/