Nieuwe locatie inloophuis voor kansarme jongeren

Het inloophuis van Stichting BYou is vorige week verhuisd naar de Ruusbroecstraat 205. Daar deelt zij een pand met andere instanties zoals het Leger des Heils en de RIBW. Stichting BYou richt zich op een betere toekomst voor kansarme jongeren. Jongeren kunnen hier naar toe komen voor een praatje met andere jongeren, maar ook voor dagbesteding en advies van verschillende hulpverlenende instanties. 

Naar schatting telt Zwolle ongeveer tachtig zwerfjongeren die eerder geen eigen plek hadden voor dagbesteding, advies of een praatje met andere jongeren.
Het inloophuis in Zwolle is nodig omdat zwerfjongeren vaak terechtkwamen bij verslavingsinstellingen zoals Bonjour of de Herberg. Bij BYou is er specifiek aandacht voor minderjarigen. De doelstelling is om deze doelgroep een beter toekomstperspectief te bieden.

Stichting BYou vindt het belangrijk dat kansarme jongeren zich kunnen ontwikkelen en hun kwaliteiten in kunnen zetten. Dat doen ze niet alleen, maar met andere jongeren waardoor ze veel van elkaar kunnen leren. Studenten van ROC’s en Hogescholen die stage lopen bij BYou worden gekoppeld aan een kansarme jongere zodat ze elkaar kunnen helpen bij hun ontwikkeling. Stichting BYou heeft zelfs een aantal vrijwilligers die dankzij de stichting stappen hebben gezet voor een betere toekomst. Ze voelen zich bij BYou zo goed dat ze hun ervaringen graag willen gebruiken om andere jongeren op weg te helpen. De belangrijkste beslissingen nemen de kansarme jongeren zelf. De stichting begeleidt ze daarin.

BYou werkt!
Er worden verschillende mogelijkheden geboden. Zo is er elke dag een ander programma waarin ruimte is voor sport en creativiteit, maar er worden ook regelmatig instanties uitgenodigd om voorlichting te geven over onderwerpen die voor jongeren belangrijk zijn. TRIAS, team VIA en Humanitas zijn al langs geweest. Het team Homerun van Humanitas en het team jongeren van de RIBW gestart met een wekelijks spreekuur in het inloophuis. Stichting BYou is nog in gesprek met andere organisaties over een samenwerking. De jongeren mogen na een opleiding ook zelf aan de slag als acteur tijdens trainingen voor bedrijven. Bovendien worden ze ingezet tijdens verschillende bijeenkomsten zoals het komende kerstdiner voor dak- en thuislozen. Uit ervaring weten wij dat BYou werkt!

Meer weten over Stichting BYou?
Kom gezellig aan bij het inloophuis, Ruusbroecstraat 205, 8022 EE in Zwolle of bezoek onze website  http://www.byou.nl/

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2011/11/29/nieuwe-locatie-inloophuis-voor-kansarme-jongeren/900/