Gemeente houdt enquête over sluipverkeer Indische buurt

Inwoners van de Indische buurt in Zwolle hebben een brief van de gemeente Zwolle ontvangen over het sluipverkeer in de wijk. Bij de brief zit een antwoordformulier over de voorgestelde oplossingen. De brief is ook op de site van de gemeente te vinden en ook het reactieformulier kan online worden ingevuld. Buurtbewoners kunnen reageren vóór 19 december 2011.

Tijdens het Wijkplatform van 8 november 2011 stond het onderwerp al op de agenda en werden de oplossingen besproken. Wijkmanager Heleen Gansekoele vertelde toen dat op 8 september 2011 een kentekenonderzoek is uitgevoerd door het adviesbureau Mobycon. Dit onderzoek bevestigd dat er tijdens de avondspits sprake is van een relatief hoog aandeel doorgaand verkeer. Daar wil de gemeente wat aan doen.

Maar maatregelen die het sluipverkeer verminderen, hebben ook nadelen voor de buurtbewoners zelf. Daarom kunnen de bewoners aangeven of ze maatregelen wensen en welke van de twee oplossingen daarbij de voorkeur heeft.

Er zijn twee verkeersmaatregelen denkbaar die sluipverkeer door de Indische buurt verminderen. Dat zijn het instellen van eenrichtingsverkeer op de Sumatrastraat en Borneostraat of een fysieke afsluiting van de Sumatrastraat en Borneostraat.

Oplossing 1: Eenrichtingsverkeer

Tijdens de ochtendspits rijdt er amper doorgaand verkeer door de Indische buurt. In de avondspits is dit aandeel aanzienlijk hoger. Het gaat om verkeer dat vanaf de Vechtstraat richting de Meppelerstraatweg rijdt. Door eenrichtingsverkeer in te stellen op de Sumatrastraat en Borneostraat kan verkeer vanaf de Vechtstraat niet meer de Indische buurt in rijden.

Doorgaande verkeersbewegingen in de richting van de Meppelerstraatweg zijn door het instellen van eenrichtingsverkeer niet meer mogelijk. Nadelen zijn:

  • Bewoners kunnen niet meer vanaf de Vechtstraat de Indische buurt in rijden
  • Het aantal verkeersbewegingen op de Celebesstraat, Javastraat en Sumatrastraat neemt toe doordat bestemmingsverkeer alleen via deze wegen de wijk in kan rijden
  • Naleving c.q. handhaving van het eenrichtingsverkeer kan niet gegarandeerd worden

Oplossing 2: Verkeersknip

Bij deze maatregel worden de Sumatrastraat, ter hoogte van huisnummer 13, en de Borneostraat, ter hoogte van huisnummer 4, fysiek afgesloten met paaltjes. Door de verkeersknip wordt doorgaand gemotoriseerd verkeer door de Indische buurt uitgesloten. De afsluiting wordt gerealiseerd door gebruik te maken van klappaaltjes. Hulpdiensten kunnen de verkeersknip daardoor tijdelijk opheffen.

Door de verkeersknip wordt doorgaand gemotoriseerd verkeer door de Indische buurt uitgesloten. Er zijn echter ook een aantal nadelen aan verbonden:

  • Een groot deel van de bewoners kan niet meer vanaf de Vechtstraat de buurt in- of uitrijden
  • Het aantal verkeersbewegingen op de Celebesstraat, Javastraat en Sumatrastraat neemt toe doordat bestemmingsverkeer alleen via deze wegen de wijk in- en uit kan rijden. Ten opzichte van de variant met eenrichtingsverkeer worden voorgenoemde straten nog drukker. Bij de knip moet immers zowel in- als uitgaand verkeer over deze wegen rijden.
  • Mensen die ter hoogte van de Sumatrastraat 13 t/m 19 parkeren, kunnen niet rondrijden en moeten de auto op straat keren.

De voorbereidingen voor het nemen van één van de twee maatregelen worden alleen in gang gezet als minimaal 25% van de bewoners een reactie geven. Bovendien moet tenminste 60% van deze reacties vóór een van de twee maatregelen zijn. Zodra de reacties verwerkt zijn stuurt de gemeente de bewoners een brief waarin de uitkomsten en het vervolgproces nader worden toegelicht.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2011/12/14/gemeente-houdt-enquete-over-sluipverkeer-indische-buurt/1050/