Publicatie en tentoonstelling over de Molukkers in Zwolle

Burgemeester Meijer van Zwolle neemt op 3 februari het eerste exemplaar van het boekje
“Kenang Kenangan, herinneringen” in ontvangst, tijdens een feestelijke bijeenkomst in het
HCO. In het met vele foto’s geïllustreerde boekje staan interviews met Molukse Zwollenaren. Het Historisch Centrum Overijssel nam het initiatief om het wel en wee van de Molukse gemeenschap vast te leggen. De persoonlijke geschiedenis van de Zwolse Molukkers is heel bijzonder en is meer dan de moeite waard om te kennen.

Van 3 februari tot 3 maart staat in het Historisch Centrum Overijssel de foto-tentoonstelling “Molukkers in Nederland” van Museum Maluku in Utrecht.
Bij de tentoonstelling is een collage van foto’s van Zwolse Molukse families gemaakt, waarop onder meer te zien is hoe men op de Molukken leefde, hoe de oversteek per boot naar ons land verliep, hoe de gezinnen in de woonoorden leefden en hoe men zijn weg zocht in de Nederlandse samenleving.

Veel Molukkers waren als militair in dienst van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Na de onafhankelijkheid van Indonesië werden 4.000 Molukse KNIL militairen en hun gezinnen naar Nederland overgebracht en tijdelijk gehuisvest in woonoorden, bijvoorbeeld in Laarbrug bij Ommen. De Nederlandse overheid is de gedane belofte tot terugkeer naar de Molukken niet nagekomen en zo werd het tijdelijke verblijf permanent.

In de jaren zestig van de vorige eeuw vestigde zich een groep Molukkers in Zwolle en ontstond de Molukse wijk in Holtenbroek. In het boekje is te lezen hoe het de Molukkers in
Zwolle is vergaan en hoe inmiddels een derde generatie Molukkers in de stad opgroeit.

Voor veel mensen is het verhaal van de Molukkers onbekend. Het HCO wil met het boekje
en de tentoonstelling de aandacht vestigen op de bijzondere geschiedenis van deze Zwolse
bevolkingsgroep.

Het Historisch Centrum Overijssel nodigt u van harte uit om op vrijdag 3 februari 2012, vanaf 15.30 uur een bijzondere bijeenkomst bij te wonen ter ere van het project: Kenang Kenangang, Herinneringen’ over het cultureel erfgoed van de Molukse mensen in Zwolle. Vorig jaar is een aantal mensen uit de Molukse gemeenschap van Zwolle geïnterviewd met als doel persoonlijke herinneringen aan het leven in Nederlands-Indië, de komst naar Nederland in 1951, het verblijf in woonoorden in Laarbrug en Eerde en de vestiging in de wijk Holtenbroek in Zwolle vast te leggen. De interviews zijn aangevuld met foto’s en verwerkt tot een boek dat op 3 februari wordt gepresenteerd. Het boek bevat de geschiedenis van de Molukse mensen in Zwolle, die weinig inwoners van de stad kennen, maar die meer dan de moeite waard is om gekend te worden. Daarbij wordt tijdens deze bijeenkomst de fototentoonstelling ‘Molukkers in Nederland’ van Museum Maluku, aangevuld met fotomateriaal van Zwolse Molukse families, geopend.

U bent van harte welkom op deze bijzondere dag.

Programma 3 februari 2012
15.30 uur Inloop met gitaarmuziek van de band ‘Orang Baik’ o.l.v. Dirk Konjanan
16.00 uur Opening met een traditionele krijgsdans, uitgevoerd door de Keiese cakalele groep ‘Putra Ewav’ o.l.v. Lambert LimDuan
16.15 uur Welkomstwoord Bert de Vries, directeur HCO
16.25 uur Toespraak drs. H.J. Meijer, Burgemeester van Zwolle
16.40 uur Optreden ‘Vocalgroup Eben-Haëzer’ o.l.v. Micky Woearbanaran
17.00 uur Toespraak Jitro Ubro, voorzitter Integratieraad Zwolle en één van de geïnterviewden
17.15 uur Uitreiking eerste exemplaar van het boek door Bert de Vries
17.25 uur Optreden ‘Dansgroep Mas Kei’ o.l.v. Silvie Limdoean
17.40 uur Met een hapje en een drankje wordt de bijeenkomst afgesloten; daarbij kan tevens de fototentoonstelling ‘Molukkers in Nederland’ bekeken worden

Aanmelden
Omdat de ruimte bij het HCO beperkt is verzoeken we u voor 1 februari 2012 te laten weten of u komt. U kunt zich aanmelden (bij voorkeur) via email: i.zomer@historischcentrumoverijssel.nl of via tel. 038 426 63 00. Vermeld uw naam en het aantal personen. Deelname vindt plaats op volgorde van aanmelding.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/01/19/publicatie-en-tentoonstelling-over-de-molukkers-in-zwolle/1263/