Gratis grof huisvuil brengen tot 250 kg per dag en tien dagen per jaar

Het Zwolse college van Burgemeester en Wethouders heeft het Gemeentelijk Grondstoffenplan 2012-2016 vastgesteld. Dit plan bevat, naast een pakket stimuleringsmaatregelen voor betere afvalscheiding, ook een nieuwe regeling voor het brengen van grof huisvuil naar het milieubrengstation van ROVA. Als de gemeenteraad instemt met het plan, dan kunnen inwoners van Zwolle tien dagen per jaar 250kg grofvuil gratis brengen naar ROVA. Recyclebare afvalstromen kan men het hele jaar door gratis brengen.

Brengen van een aantal recyclebare materialen onbeperkt en gratis
In Zwolle bieden inwoners in vergelijking met andere gemeenten veel grof huisvuil aan, dat belandt in de afvalverbrandingsinstallatie. Dit is jammer, want grof huisvuil bestaat grotendeels uit recyclebare materialen. Door de gratis brengmogelijkheid voor grof vuil te beperken, maar door tegelijkertijd het brengen van een aantal recyclebare materialen onbeperkt en gratis te maken, wil de gemeente afval scheiden simuleren. Het gaat om oud papier, glas, elektrische apparaten, ijzer, textiel, kunststof verpakkingen. Gevaarlijke en milieubelastende afvalstoffen zoals KCA, asbest en dakleer kunnen inwoners ook onbeperkt en zonder kosten brengen bij het milieubrengstation.

Voldoende mogelijkheid voor inwoners
De gemeente en ROVA houden tweejaarlijks een bewonersonderzoeken over de  afvalinzameling in Zwolle. Hieruit blijkt dat bijna 80% van de 86.658 bezoekers van het milieubrengstation, voldoende heeft aan de nieuwe regeling. Daarom verwacht de gemeente geen toename van illegale dumpingen. In tegendeel, de hoeveelheid recyclebaar materiaal zal toenemen. Een groot voordeel hiervan is dat recycling goedkoper is dan het verbranden van grof huisvuil. Steeds vaker leveren recyclebare materialen zelfs geld op.

Met het grondstoffenplan 2012-2016 op weg naar afvalloze leefomgeving
Binnenkort neemt de gemeenteraad een besluit over het grondstoffenplan voor de periode 2012-2016. Als dit wordt vastgesteld, dan kan worden begonnen met een pakket aan maatregelen om de afvalinzameling in Zwolle te verduurzamen. Het uitgangspunt van het nieuwe beleid is het bieden van optimale service op recyclebare afvalstromen. Het doel: zoveel mogelijk grondstoffen terugwinnen.

Er staat een fikse boete op het illegaal dumpen van huishoudelijk afval of grofvuil. Als de dader getrasseerd kan worden, volgt er een boete van minimaal 200 euro met de kans dat de kosten die de opsporingsambtenaren gemaakt hebben daar bovenop komen.

Sticker verhuisvuil.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/02/01/gratis-grof-huisvuil-brengen-tot-250-kg-per-dag-en-tien-dagen-per-jaar/1353/