Leden van Het Noorden stemmen in met reddingsplan

Tijdens een druk bezochte ledenvergadering van Wijk- en Speeltuinvereniging Het Noorden in Zwolle is een nieuw (interim-)bestuur gekozen. Mevrouw Looman is gekozen als voorzitter, de heer Pos als penningmeester en de heer Verhoef gaat de functie van secretaris vervullen.
Het interim-bestuur wil binnen een periode van 6 tot 9 maanden haar werkzaamheden overdragen aan een regulier bestuur. Hiermee is een tijdelijk eind gekomen aan de bestuurlijke impasse waarin de vereniging verkeerde. Het interim bestuur gaat op zoek naar kandidaten voor een regulier bestuur.
Daarnaast heeft het interim bestuur de leden een reddingsplan voorgelegd. Onderdeel van dit plan is de meerjarige verhuur van het gebouw. Voor het huren van het gebouw hebben zich al meerdere kandidaten aangemeld. Een van de belangstellenden in Travers Welzijn, die een jeugdhonk in het gebouw wil vestigen.
Vooral tegen dit voornemen kwam vanuit de ledenvergadering veel  bezwaar. Bij de bewoners van het nabij gelegen wooncomplex Curans leeft angst voor overlast. Hoewel deze angst niet geheel is weggenomen kon de meerderheid van de aanwezige leden zich vinden in het plan van het interim bestuur. Daarmee staat de weg naar (gedeeltelijke) verhuur van het gebouw open en kan het bestuur zich richten op de andere taken, zoals het werven van vrijwilligers, het zoeken naar een beheerder en bestuursleden. Bovendien wil het bestuur initiatieven van leden om activiteiten op te zetten ondersteunen.

Het interim-bestuur prendsenteert het reddingsplan aan de leden van Wijk- en Speeltuinvereniging Het Noorden

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/02/04/leden-van-het-noorden-stemmen-in-met-reddingsplan/1407/