Psychische problemen in de familie

Dinsdagavond 6 maart start Dimence, sector Preventie met de cursus: ‘Psychische problemen in de familie’. Deze cursus is bedoeld voor familieleden en andere naastbetrokkenen van mensen met psychische problemen, zoals angst, borderline, depressie/manie, dementie, schizofrenie, autisme of ADHD.

Omgaan met iemand met psychische of psychiatrische problemen valt niet altijd mee. Iedereen die dit meemaakt kan meepraten over de conflicten, de overheersing, het onbegrip uit de omgeving, de machteloosheid en de eenzaamheid die dit met zich mee kan brengen. Voor degene zelf en voor de omgeving levert dat veel spanning op. Veel naastbetrokkenen weten niet goed hoe ze met deze situatie om moeten gaan. De cursus kan hierin een steun in de rug zijn.

In de cursus leert u meer over de achtergronden van het ziektebeeld en de behandelmogelijkheden. U oefent met andere manieren van reageren, zoals grenzen stellen. Het doel is dat u zich minder belast gaat voelen. Bovendien weten we uit ervaring dat deelname aan de cursus vaak ook een positieve invloed heeft op het gedrag van degene met de psychische problemen.

De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten op de dinsdagavond van twee uur en één vervolgbijeenkomst. De eerste vijf zijn wekelijks, de volgende tweewekelijks. Er kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen. Bij de cursus hoort schriftelijk materiaal dat bestaat uit leeswerk, oefeningen en huiswerkopdrachten. Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Voor aanmelding en informatie kan contact opgenomen worden met het cursuscentrum van de afdeling Preventie: 038 – 426 95 22 of preventie.westoverijssel@dimence.nl

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/02/18/psychische-problemen-in-de-familie/1537/