Startsein bouw Brandweerkazerne in Diezerpoort

Onlangs werd het officiële sein gegeven voor het begin van de bouw van de nieuwe brandweerkazerne aan de Middelweg.
Op het terrein van de basisschool De Smaragd zou een bord worden onthuld waarop een foto van de nieuwbouw te zien was. Deze gebeurtenis werd ingeleid door het hoofd van de school. Hij legde aan de kinderen, die zich inmiddels ter plekke verzameld hadden, uit wat er precies stond te gebeuren.

De brandweercommandant, de heer Poirot, zei het zeer te waarderen dat ook oud-korpsleden de onthullingen bijwoonden. Burgemeester H.J. Meijer en de twee leerlingen die waren uitgekozen hem bij te staan, Desmond Fotaboma en Silke Lamberink, werden in officiële brandweerkleding – inclusief helm en bril – gestoken, waarna de vele belangstellenden zagen hoe de burgemeester en zijn hulp-spuitgasten de brandslang op het bord richtten waarop langzaam maar zeker de foto van de te bouwen kazerne verscheen, onder luid applaus van de aanwezigen. De twee leerlingen kregen als dank voor hun medewerking een mooie rode brandweerhelm.

De heer Meijer verwoordde in zijn toespraak de betekenis van het nieuwe gebouw, dat in 2013 gereed zal zijn. De kazerne aan de Harm Smeengekade zal dan worden opgeheven.
De ligging aan de Middelweg is gunstig ten aanzien van de kazerne in Zwolle-Zuid. Alle delen van de gemeente kunnen van beide kanten snel worden bereikt.
Op het dak van de kazerne wordt een sportaccommodatie verwezenlijkt voor de brandweerlieden. Zij moeten immers goed in vorm zijn om hun belangrijke werk te kunnen verrichten.
Bij de bouw wordt rekening gehouden met de duurzaamheid, onder meer door het plaatsen van zonnepanelen en het opvangen van regenwater om de auto’s te wassen.
Voor de buurtbewoners zijn informatieavonden gehouden.
Een buurtbewoonster vertelde desgevraagd blij te zijn met de nieuwbouw omdat het tot nu toe braakliggende terrein vaak voor overlast zorgde.
Na het gebruik van een kopje koffie of een “sapje” werd de plechtigheid beëindigd.

Korte geschiedenis van de kazernes in Zwolle
In 1902 werd het pand aan het Rode Torenplein no. 14 tot bewaarplaats van materialen en slangendroger verbouwd. Eind 1907 werd dit pand de eerste echte brandweerkazerne in Zwolle.
Er werd vaak gezocht naar een nieuwe behuizing, maar een oplossing werd niet gevonden.

In 1952 kwam een einde aan de huisvestigingsperikelen. De eigenaar van een garagebedrijf aan de Harm Smeengekade bood zijn pand te koop aan. In 1954 stemde de Gemeente in met de aankoop en na de nodige verbouwingen kon de kazerne in 1956 ingebruik worden genomen.

In 2007 verrees in Zwolle-Zuid aan de Marsweg de prachtige kazerne, ontworpen door Architectenbureau Hertzberger. Nu verrijst dus aan de Middelweg de door hetzelfde Bureau ontworpen kazerne, die in 2013 gereed zal zijn.

Meer informatie over de geschiedenis van onze brandweer
vind je op Museum van Brandweer Zwolle
Meer foto’s vind je in de  foto-impressie van deze feestelijke gebeurtenis.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/03/01/startsein-bouw-brandweerkazerne-in-diezerpoort/1697/