Drempels en parkeren houden bewoners Dieze-Centrum bezig

Tijdens het wijkplatform Dieze-Centrum  / Bagijneweide van dinsdag 3 april 2012 werd duidelijk dat het verkeer de bewoners behoorlijk bezig houdt. Verkeersdrempels, parkeerplaatsen en een zebrapad leverden de meeste vragen en discussie op.

Deze week worden twee verkeersdrempels in de Rhijnvis Feithlaan geplaatst.  Dit worden lagere drempels dan de vorige drempel. Dit om de trillingen in de woningen te verminderen. Bewoners klagen dat er zeer hard wordt gereden in de straat. Een bewoner schetste hoe “de racebaan” al op de rotonde van de Brink begon. Bewoners willen dan ook meer snelheidscontroles. Ze waren enorm verbaast over de reactie van de wijkagent die uitlegde dat de Procureur-generaal niet wil handhaven als het gebied niet is ingericht als een 30 kilometer zone. En aan deze inrichting voldoet de straat niet, ook niet als er drempels liggen. Bewoners kunnen slechts hopen dat de drempels het verkeer voldoende vertragen.

Een ander heikel punt was de parkeerproblematiek. Vanwege de bouwactiviteiten in de buurt zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar. Bovendien vermoeden de bewoners dat er meer parkeervergunningen zijn verstrekt, dan dat er plaatsen beschikbaar zijn. Een en andere leidt ertoe dat bewoners hun voertuig ’s avonds niet kwijt kunnen. De aanwezige ambtenaren konden geen antwoord geven of de vraag of er teveel vergunningen zijn verstrekt. Ook wisten ze niet welke regelgeving voor de vergunningen geldt.  De gemeente is voornemens om parkeerautomaten bij te plaatsen maar er loopt nog een onderzoek in de Stationsbuurt wat tot hetzelfde project behoort. Pas als dit is afgerond valt een beslissing en komt het onderwerp opnieuw op de agenda van het wijkplatform.

Tot slot werd gevraagd of er een zebrapad bij de rotonde op de Brink kon komen. Wijkbeheerder Ben Scherluit kon melden dat deze op korte termijn zal worden aangelegd.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/04/05/drempels-en-parkeren-houden-bewoners-dieze-centrum-bezig/2085/