Actief aan de slag met sombere gevoelens

Dimence West-Overijssel organiseert verschillende cursussen voor mensen met somberheidklachten, die actief aan de slag willen om weer te leren genieten van de dagelijkse dingen. Binnenkort start de cursus ‘Uit de put’ en de cursus ‘Verlies… en dan verder’.

De cursus ‘In de put, uit de put’ is bedoeld voor mensen van 18 en ouder die hun somberheid willen overwinnen, inzicht willen krijgen en praktische vaardigheden willen leren om meer greep te krijgen op depressieve gevoelens. In de cursus wordt aandacht besteed aan manieren om te kunnen ontspannen, aan het leren herkennen en veranderen van negatieve/niet helpende gedachten en aan het beter opkomen voor jezelf. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur. Er wordt van cursisten verwacht dat ze thuis aan opdrachten werken.
Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van het boek ‘In de put, uit de put’,
ISBN 978 90 0695 241 4, derde druk 2011, Uitgeverij ThiemeMeulenhoff.
Deelnemers worden verzocht dit boek voor aanvang van de cursus aan te schaffen.

De cursus ‘Verlies… en dan verder’ is voor mannen en vrouwen van 55 jaar en ouder, die hun partner langer dan één jaar geleden hebben verloren of die een partner hebben die definitief in een verpleeghuis is opgenomen. Naast het praten over het verlies is een belangrijk thema het vormgeven van je leven. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld rouw, het contact met familie, kinderen en kennissen en opkomen voor jezelf. Deze cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur.

Voorafgaand aan deelname vinden altijd kennismakingsgesprekken plaats. Deze staan gepland voor week 15, 16 en 17. Na opgave wordt u hiervoor uitgenodigd.

Voor informatie en aanmeldingen: Cursuscentrum Preventie, (038) 469 26 08 of preventie.westoverijssel@dimence.nl.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/04/06/actief-aan-de-slag-met-sombere-gevoelens/2090/