Ondertekening overeenkomst duurzame samenwerking Dieze Oost

Al een aantal jaren is de gemeente in gesprek met de woningcorporaties deltaWonen en SWZ over een goede gezamenlijke aanpak van de vernieuwingsopgave in Dieze Oost.

Onlangs was de ondertekening van de overeenkomst van een gezamenlijke rechtsvorm voor de verduurzaming van Dieze Oost. Dit Duurzaam Diensten Bedrijf (DDB) heeft tot doel projecten te realiseren die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Dieze-Oost. Het DDB genereert uit de exploitatie van duurzame energievoorzieningen voor de complexen van de corporaties (in totaal ca 1.450 woningen) inkomsten die deels worden geherinvesteerd in nieuwe energieprojecten en, voor een ander deel, worden gestoken in kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en voorzieningen voor de wijk.

In lijn met de gedachte van ‘natuurlijke wijkvernieuwing’ is daarbij nadrukkelijk gekozen voor een kleinschalige start en een geleidelijke uitbouw van het DDB, parallel aan de planning van de renovaties door de corporaties.

Beoogd effect
De samenwerking leidt tot een duurzaam Dieze Oost. Dit houdt onder meer in:

  • Beheersbaar houden van woonlasten voor bewoners, nu en in de toekomst;
  • Toekomstbestendige woningen;
  • Versterking van de positie van Dieze Oost op de woningmarkt;
  • Energiebesparing;
  • Reductie CO2-uitstoot;
  • Hogere kwaliteit van de openbare ruimte;
  • Versterking van de leefbaarheid.

Meer achtergronden en informatie over het project duurzame samenwerking staat op de site van de gemeente.

Ondertekening overeenkomst duurzame samenwerking Dieze Oost, corporaties SWZ, deltaWonen en Gemeente Zwolle. Foto via: http://twitter.com/#!/ErikDannenberg/status/187872610384752640/photo/1

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/04/12/ondertekening-overeenkomst-duurzame-samenwerking-dieze-oost/2140/