Verslag Wijkplatform Dieze-Centrum / Bagijneweide

Opening
De wijkmanager Heleen Gansekoele opent de vergadering en stelt de aanwezige professionals voor.

Mededelingen en actualiteiten
Langenholterweg
De gemeente gaat samen met de ontwikkelaar Artesz onderzoek doen naar kansen voor een gecombineerde ontwikkeling voor de locatie Langenholterweg/ Schoolstraat. Onderzocht wordt of door een ontwikkeling aan de Geert Grootestraat ( paramedische voorziening) en de Langenholterweg ( woonbestemming) er een financiële haalbaarheid ontstaat van beide plekken. Na de zomervakantie is er meer duidelijkheid over de financiële haalbaarheid.

Rhijnvis Feithlaan
Drempels
Vanwege een skeelerwedstrijd is de drempel verdwenen. Bij een van de vorige wijkplatforms waren er veel klachten van bewoners dat er te hard gereden werd. Ook de politie heeft dat geconstateerd. Daarna heeft de gemeente een enquête gehouden onder de bewoners met als uitkomst de aanleg van twee drempels. Door de vorstperiode is de aanleg uitgesteld en kunnen de drempels nu pas worden aangelegd.

Parkeren
De gemeente onderzoekt om de parkeermogelijkheden voor vergunninghouders te verruimen. Het voorstel is de parkeervakken voor parkeerhouders op te heffen en betaald parkeren en vergunninghouders samen te voegen tot een parkeermogelijkheid. Dit betekent verruiming van de mogelijkheden voor de vergunninghouders. Zij kunnen dan in hun gefiscaliseerd gebied overal parkeren. Het onderzoek loopt ook nog in de Stationsbuurt. De uitkomst wordt aan het college van burgemeester en wethouders ter besluitvorming voorgelegd. Deze uitleg roept bij de aanwezigen vragen op o.a. over de bezoekerspas, opmerkingen dat er teveel vergunningen zijn afgegeven, hoeveel vergunningen per adres mogen worden verstrekt. Aangezien de wijkbeheerder vanavond geen inhoudelijk antwoord kan geven op deze vragen, zullen bewoners van de Rhijnvis Feithlaan hierover later nog geinformeerd worden. Op de vraag wat de gemeente doet met de opbrengst van de parkeervergunningen, antwoordt de wethouder dat deze o.a, gebruikt worden voor de uitvoering van het parkeerbeleid.

Stand van zaken Bagijneweide
Er is archeologisch onderzoek gedaan waarbij aardewerk is gevonden. De vondsten dateren uit ongeveer 1880 en zijn opgeslagen in het archeologisch depot. In het gebied komen vleermuizen voor en hiervoor zijn kasten in bomen opgehangen en straks ook bij de nieuwbouw.

Nieuwbouw
Op de locatie waar Het Palet gehuisvest was, komen 14 stadswoningen op de hoek van de Rhijnvis Feithlaan/Bagijnesingel. Half april start IJsselheem met de bouw. Op 26 april 2012 van 18.30 uur tot 20.30 uur is een inloopbijeenkomst gepland met informatie over het voorontwerpbestemmingsplan, tekeningen woningen en het inrichtingsplan. Bewoners ontvangen binnenkort een nieuwsbrief.

Het Palet, voormalig Rode Kruisgebouw
De voorzitter van Het Palet, Hermy van Kempen: Het Palet bestaat op 18 april 65 jaar. De feestelijke herdenking houden we op 21 en 22 april en de officiële opening zal verricht worden door onze wijkwethouder Nelleke Vedelaar en wethouder Rene de Heer. Op beide dagen houden we ook open huis. Voor de toekomst hebben we diverse plannen zoals kunst voor kinderen. Voor meer informatie kijk op www.paletzwolle.nl

Dolle Dwaze Dieze Donderdagen
Sjoeke Marije Wallendal: De Dolle Dieze Donderdagen is een project van Community Art in de Diezerpoort. Met een caravan trekken we de komende maand door de wijk In juni wordt er een voorstelling gehouden over de Diezerpoort, vroeger en nu, in theater Young Ones naast de Aldi. Eén keer per drie weken zal er een caféavond worden georganiseerd voor en door Diezerpoorters in samenwerking met de theatergroep en studenten van Artez. De data voor mei zijn nog niet bekend.

Veiligheid in en rond uw huis
De wijkmanager Heleen Gansekoele: Het grote aantal inbraken en de toename van inbraken zijn de aanleiding geweest om bij het wijkplatform aandacht te besteden aan de veiligheid in en rond de woning. Daarom informatie van de Brandweer en de politie wat u thuis kunt doen aan de veiligheid in en rond uw woning.

Brandweer
Jan Overweg van Brandweer Zwolle geeft met behulp van een presentatie tips over hoe brand in de woning te voorkomen. Veel branden ontstaan door koken, roken, open vuur ( kaarsen) en slecht onderhoud/ foutief gebruik van apparaten. Hij geeft enkele tips om brand te voorkomen zoals:

Zijn uw verlengsnoeren nog intact? Verlengsnoeren bij gebruik helemaal afrollen! Elektrische apparatuur moet worden onderhouden, denk bijvoorbeeld aan kabelbreuk en stof. Is de elektriciteitsvoorziening, zoals de meterkast, bedrading, groepen nog afgestemd op de aanwezige elektrische apparatuur? Zijn de stopcontacten, stekkerdozen en lichtschakelaars nog in goede staat? Wordt het filter van de afzuigkap op tijd schoongemaakt of vernieuwd? Is uw elektrische deken nog veilig? Roken in bed is een grote brandveroorzaker. Wordt de Cv-ketel of de gaskachel regelmatig gecontroleerd en schoongemaakt? In de nachtelijke uren bij voorkeur geen droger of wasmachine laten draaien! Wees voorzichtig met kaarsen en waxinelichtjes. Houd de overloop, trap en entree bij voorkeur vrij van opslag! Heeft u een blusdeken en rookmelders opgehangen in de keuken? Heeft u een blusmiddel in de woning en ook in de schuur? Neem uw mobiele telefoon mee naar de slaapkamer, u kunt dan, indien nodig, hulp inroepen. Doe voor het slapen gaan, al de binnendeuren van het huis dicht. Doe binnendeuren van het huis echter van binnenuit liever niet op slot!! Voor meer informatie heeft de Brandweer de “Checklist brandveiligheid thuis” uitgegeven.

Enkele websites voor thuis, om eens rustig te bekijken:

 • www.brandweer.nl
 • www.watdoejijbijbrand.nl
 • www.veiligheid.nl
 • www.woonikbrandveilig.nl

Politie IJsselland
De wijkagent Raymond van Wezel: Het afgelopen jaar is het aantal inbraken explosief gestegen. In Dieze Centrum zijn in 2011 drie inbraken gepleegd. Als politie IJsselland hebben we het volgende gedaan:

 • er zijn twee WIT’s (woninginbrakenteam) geformeerd voor IJsselland, team 1 gaat over Zwolle Noord, team 2 over Zwolle Zuid
 • Vanaf half november 2011 tot nu 40 verdachten aangehouden in relatie tot woninginbraken, aan de verdachten zijn ongeveer 85 inbraken gekoppeld.
 • Meeste inbraken vinden plaats in de middag/avonduren!
 • Meld alle bijzonderheden, ook als u denkt dat deze niet belangrijk zijn.
 • Noteer kentekens, signalement of andere bijzonderheden.
 • Traceer software laptop (www.preyproject.com)
 • Noteer serienummers, en unieke kenmerken van uw telefoons, computers e.d.!
 • Fotografeer sieraden, deze zijn vaak van emotionele waarde en kunnen hierdoor makkelijker worden teruggevonden.
 • Noteer het simnummer van uw mobiele telefoon

Laat ’s avonds lampen branden als u niet thuis bent.

Vraag: hoe kan ik melden?
Antwoord: u kunt bellen of mailen http://www.politie.nl/ijsselland/

Vraag: het zou fijn als de politie bij een melding ook iets terug laat horen aan de melder. Antwoord: daar werken we als politie IJsselland hard aan om dat ook te doen. Het gebeurt nu alleen nog af en toe. En dat kan anders.

Verslag wijkplatform 27 september 2011
De wijkmanager: De gemeente gaat steeds meer digitaliseren. Het verslag is binnenkort alleen nog digitaal beschikbaar. Er komt een mogelijkheid om in te loggen op de website van de gemeente Zwolle. Hierover krijgt u nog een brief met alle informatie. Een schriftelijk verslag is nog wel aan te vragen.

Opmerking: Ik heb op de website naar het verslag gezocht met de verwijzing die op de uitnodigingskaart staat. Het verslag is moeilijk te vinden.
Antwoord: uw klacht zullen we doorgeven en herstellen.

Opmerking: het valt me op dat in de kop van het verslag allerlei personen genoemd worden maar er is niet vermeld hoeveel bewoners aanwezig zijn.
Antwoord: zullen we wel vermelden in dit verslag.

Vraag: kunt u ook aangeven hoeveel bewoners er aanwezig zijn op een wijkplatform?
Zijn het altijd dezelfde personen? Hoe effectief is een wijkplatform?
Antwoord Nelleke Vedelaar: Het aantal bewoners hangt vaak af van de agendapunten, maar het zijn wel vaak dezelfde mensen. We zijn er mee bezig om te onderzoeken wat we met de wijkplatforms willen en kunnen. Misschien zouden we wat meer moeten doen met social media?

Het verslag wordt vastgesteld.

Rondvraag
Vraag: waarom wordt de wijk niet mooier gemaakt? Als stad doet Zwolle van alles maar in de wijk niet. Kijk bijvoorbeeld bij het Blekerswegje. Bij het restant van de tramlijn is het bord dat hier informatie geeft, bijna niet te lezen, zo vies is het. Boten liggen er verwaarloosd bij, het pand van ZATC is verwaarloosd.

De wijkwethouder: herkent de klacht van de bewoner maar geeft tegelijkertijd aan dat de gemeente bepaalde eisen aan woningen of panden niet kan opleggen. Zij stelt voor samen met de bewoners en de wijkbeheerder een wijkschouw te houden om de situatie te bekijken.

Opmerking: er ligt veel rommel op de stoep en op straat. De politie bekeurt wel op snelheid en parkeren. Waarom niet op rommel?
Antwoord: we hebben het tijdens de wijkschouw ook opgemerkt, Rova en anderen proberen de wijk schoon te houden. Bekeuren kan vaak niet, omdat het niet duidelijk is van wie de rommel is.

Sluiting
De wijkmanager Heleen Gansekoele bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en Palet voor de gastvrijheid waarna zij de bijeenkomst sluit.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/05/04/verslag-wijkplatform-dieze-centrum-bagijneweide/2389/