Verslag wijkplatform Indische buurt

Opening
De wijkwethouder Nelleke Vedelaar opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Vorige week is zij met de burgemeester en collega wethouder Rene de Heer vanwege de week van de verbinding met een aantal bewoners door de wijk gelopen. Het viel haar op hoe enthousiast bewoners zijn en hoe veel er gebeurt. Ze heeft ook enkele klachten gekregen en die zal ze in het college behandelen.

De wijkmanager Heleen Gansekoele stelt daarna de aanwezige personen voor en licht de agenda toe.

Mededelingen en actualiteiten
Het college in de wijk en Street Moves
Britt Jurgens: met enkele vertegenwoordigers van de wijkvereniging waren we aanwezig bij het ‘tochtje door de wijk’ vorige week en doet verslag hiervan (programma Vlasakkers, Javastraat, diverse kunstprojecten). Ook kwam het trapveldje ter sprake. Afgelopen winter is tijdens de vorstperiode het trapveldje met behulp van de gemeente en veel bewoners omgebouwd tot een ijsbaan. Hier is 2 weken met veel plezier op geschaatst. De wijkvereniging zou graag een verandering aan het trapveldje zien (een natuurlijke rand) zodat in de winter het trapveldje eenvoudig te gebruiken is als ijsbaan.

Afgelopen zondag is ‘Street Moves’ georganiseerd. Het weer kon beter maar het was een groot succes met een kartbaan, hindernisbaan en een klimwand e.d.

Kennismaking met Jeroen d’Ailly, opbouwwerker Travers Welzijn
Jeroen d’Ailly stelt zich voor. Hij werkt nu 3 weken bij Travers Welzijn als opbouwwerker. Jeroen heeft niet alleen de Indische buurt, maar ook de Wipstrik als werkgebied. Afgelopen zondag was hij aanwezig bij Street Moves. Jeroen geeft aan het heel positief te vinden wat bewoners zelf doen aan de leefbaarheid in hun wijk. Voor hij in Zwolle kwam, was hij werkzaam als opbouwwerker in o.a. Amersfoort en Apeldoorn. Over zijn werkzaamheden in de wijk vertelt Jeroen dat de ‘leefbaarheidmonitor’ van de bewoners zelf moet komen. In september 2012 wordt de jaarlijkse burendag georganiseerd. Verder zal Jeroen samenwerken met o.a. Gemeente , Politie en woningcorporaties. Zijn werkplek is te vinden in ‘de Slinger’ aan het Simon van Slingerlandplein 6.

Veiligheid in en rond uw huis
De wijkmanager geeft aan dat de aanleiding voor het onderwerp veiligheid in en rond de woning voortkomt uit het grote aantal inbraken in Zwolle. De bedoeling is om hier in een breder verband van politie en brandweer stil bij te staan. Een belangrijke vraag is dan ook Wat te doen bij inbraak en brand? En hoe dit te voorkomen?

Politie
De wijkagent Bert Bakker: Ik was bezig om een presentatie te maken net als mijn collega wijkagent Raymond van Wezel heeft gedaan. Toen ontdekte ik dat hier in de Indische Buurt geen sprake is van inbraken. In de Indische Buurt is het afgelopen jaar in het oude gedeelte niet ingebroken. Dat komt omdat de cohesie hier groot is. Bewoners kennen de buurt en weten wie er wonen. Een niet- bewoner die door de wijk loopt valt hier op. In het nieuwe gedeelte is wel twee keer ingebroken.

Bert maakt van de gelegenheid gebruik door aan te geven dat hij zich heeft gestoord aan de berichtgeving in De Stentor over jongerenoverlast in Stadshagen. Daar wordt met de vinger gewezen naar allerlei instanties die hun werk niet goed zouden doen maar er wordt met geen woord over de ouders gesproken. Dat is volgens hem anders dan in de Indische Buurt. Hier zijn de ouders wel aanspreekbaar en dat gebeurt ook.

Brandweer
Jan Overweg (Brandweer Zwolle) geeft met behulp van een presentatie tips over de brandveiligheid in de woning. Brand in de woning ontstaat voornamelijk door koken, roken en open vuur (kaarsen) en slecht onderhoud/foutief gebruik van apparatuur. Hij geeft ook tips hoe brand te voorkomen. De tips zijn op te zoeken in de checklist brandveiligheid thuis die verkrijgbaar is bij Brandweer Zwolle. Ook op te vragen via:
www.Brandveiligheidthuis.nl. Voor meer informatie zie ook www.woonikbrandveilig.nl of www.brandweer.nl

Bert Bakker vraagt of een onderdeel van het project dat nu op basisscholen wordt uitgevoerd, ook in de wijk uitgevoerd kan worden. Jan Overweg geeft aan dat er mogelijkheden zijn. Heleen Gansekoele vult daarop aan dat het een gezamenlijke activiteit kan zijn van brandweer en politie die samen met bewoners of de wijkvereniging georganiseerd kan worden.

Verslag wijkplatform 8 november 2011
Een bewoner merkt op dat het verslag voortaan alleen maar digitaal verstuurd wordt. Dat is lastig voor mensen die geen computer hebben. Heleen Gansekoele antwoordt dat het verslag ook per post thuisgestuurd kan worden. Het is belangrijk dat bewoners naam en adres doorgeven. Verder zijn er geen vragen over het verslag. Het verslag wordt vastgesteld.

Rondvraag
Vraag: De bomen in de Celebesstraat zijn flink gesnoeid. Wat zijn dit voor bomen en komt het nog goed?
Antwoord: De wijkvoorman antwoordt dat dit lindebomen zijn en dat ze drastisch gesnoeid zijn. Dat was nodig. De bomen gaan vanzelf weer uitlopen.

Sluiting
De wijkmanager Heleen Gansekoele bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid, en sluit om 20.45 uur de bijeenkomst.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/05/05/verslag-wijkplatform-indische-buurt/2394/