Wijkvereniging De Vlasakkers houdt haar jaarvergadering op woensdag 30 mei 2012

Het dagelijks bestuur van wijkvereniging De Vlasakkers nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de jaarvergadering op woensdag 30 mei a.s.
De jaarvergadering wordt gehouden in buurtcentrum de Vlasakkers
en begint om 19:30 uur.

Agenda:

  • Opening/Meldingen
  • Aftreden Wies v/d Vegt als voorzitter bestuur
  • Introductie nieuwe bestuursleden
  • Verkiezing nieuwe bestuursleden
  • Financiën, met o.a. verslag kascontrole en begroting
  • De nieuwe constructie (5 nieuwe werkgroepen, PR, Vlasweide, Activiteiten, Technische Commissie, Molenoever)
  • Werkgroepen voorstellen en jaarplanning
  • Eigen beheer Vlasakkers
  • Rondvraag
  • Sluiting

Nieuwe bestuursleden kunnen zich melden tot 1 uur voor aanvang van de jaarvergadering middels een schriftelijke verklaring die is ondertekend
door minimaal 10 leden.

De jaarvergadering is alleen toegankelijk voor leden van wijkvereniging De Vlasakkers.
Bent u nog geen lid?
U kunt zich 30 mei, voor het begin van de jaarvergadering, aanmelden als nieuw lid.
Lidmaatschap geeft u tevens stemrecht op de jaarvergadering!

Kijk voor meer informatie op www.devlasakkers.nl

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/05/17/wijkvereniging-de-vlasakkers-houdt-haar-jaarvergadering-op-30-mei-2012/2549/