Verslag wijkplatform Dieze-West

Suzanne Douwsma (vervangster van wijkmanager Heleen Gansekoele) opent het wijkplatform Dieze-West en heet alle aanwezigen welkom in wijkgebouw ‘Het Noorden’. Bennie Dijsselhof is de opvolger van wijkvoorman Willem Ruitenberg en stelt zichzelf voor.
Als er mensen zijn die het verslag graag schriftelijk willen ontvangen, kunnen ze dat na het wijkplatform op een lijst aangeven.

Mededelingen en actualiteiten
Sandra van der Velde van Travers geeft een presentatie over ‘de Groene Bieste’, dit is een natuurspeelplek aan de Kastanjestraat.

 1. De Groene Bieste is een project van ‘Zwolle gezonde stad’.
 2. Uitgangspunt is “van kijkgroen naar speelgroen” en de JOGG-aanpak (jongeren op gezond gewicht).
 3. Er was veel animo voor de bijeenkomsten, tijdens de 2e bijeenkomst zijn de speeltoestellen gekozen.
 4. Het ontwerp is gemaakt voor alle leeftijden en is tot stand gekomen met inspraak van ouders en kinderen uit de wijk. De naam ‘de Groene Bieste’ is unaniem gekozen uit alle inzendingen.
 5. De aanleg wordt door bewoners en kinderen gedaan, in samenwerking met ‘Donkergroen’.
 6. Er komt een overeenkomst met Gemeente en bewoners voor het onderhoud, er zal een werkgroep ‘de Groene Bieste’ opgestart worden.

Sandra van der Velde geeft aan dat iedereen die ‘groene vingers’ heeft zich kan aanmelden bij de werkgroep. Op dit moment begint het gras al aardig te groeien, binnenkort komen de toestellen. Ook komt er een klein voetbalveldje.

Vraag: Hoe voorkom je dat er ‘s avonds en ‘s nachts ongure types rond lopen in ‘de Groene Bieste’?
Antwoord: Dit is niet te voorkomen. Wel is de verwachting dat buurtbewoners ook wat opletten, het is een vrij open plek die goed overzichtelijk is.
Vraag: Is ‘de Groene Bieste’ alleen voor kinderen? Waarom geen fitnessplek voor bejaarden?
Antwoord: Ook voor bejaarden is het mogelijk om diverse toestellen te gebruiken, het is een plek voor iedereen.

Daarnaast meldt Sandra één en ander over de campagne ‘de Bolle Bieste’. Eén van de aanwezigen vertelt dat de campagneleden één maal per week de straat op gaan en bewoners vragen naar mooie en positieve dingen uit de wijk. Dit gebeurt tijdens de ‘Dieze donderdagen’.

Wijkvereniging ‘Het Noorden’
Rutger Pos stelt zich voor als interim penningmeester van de wijkvereniging ‘Het Noorden’. Het interim-bestuur bestaat uit 3 personen die een doorstart gaan maken met de wijk- en speeltuinvereniging. Een deel van het wijkgebouw wordt nu verhuurt aan Travers, er wordt onderzocht of het andere deel van het wijkgebouw verhuurt kan worden. De contributie is onvoldoende voor de exploitatie, meer contributie vragen is geen optie. Ook worden vrijwilligers gevraagd om bijvoorbeeld een feest te organiseren. Eind van dit jaar wordt in de ledenvergadering verslag gedaan hoe de voortgang is.

Vraag van een bestuurslid van de ‘Bolle Bieste’: Op 9 februari is er een vraag gesteld wat de beide verenigingen voor elkaar kunnen betekenen en of de ‘Bolle Bieste’ een deel van het wijkgebouw kan huren. Rutger antwoordt dat deze vraag per mail is beantwoord. Deze mail is echter nooit aangekomen. Sandra van der Velde geeft aan dat e-mailverkeer naar de ‘Bolle Bieste’ soms mis gaat. Het bestuur van de ‘Bolle Bieste’ heeft nu een andere locatie geregeld en kan dit niet meer terugdraaien.

Wijkwethouder Nelleke Vedelaar vindt het jammer voor beide verenigingen dat de communicatie hierin mis gaat en stelt voor met beide partijen om de tafel te gaan. Nelleke wil dit overleg organiseren, er moeten goede afspraken gemaakt worden.

Vraag: Er wordt op dit moment niets meer georganiseerd.
Antwoord: Dit is een oude discussie. Er wordt hier onrecht gedaan aan mensen die hier hard aan gewerkt hebben. Er is veel energie in gestoken.

Nelleke Vedelaar geeft aan dat als alle partijen dit graag willen het toch goed moet komen. Het bestuur van de ‘Bolle Bieste’ wil graag een vaste stek hebben. Beiden hebben hier belang bij.

Veiligheid in en rond uw huis
Wat te doen bij inbraak en brand? En hoe dit te voorkomen?

Brandweer
Jan Overweg (Brandweer Gemeente Zwolle) geeft met behulp van een presentatie tips over de brandveiligheid in de woning. Brand in de woning ontstaat voornamelijk door koken, roken en open vuur (kaarsen) en slecht onderhoud/foutief gebruik van apparatuur.

Vragen: Er worden diverse vragen gesteld over brandveiligheid.
Antwoord: Huishoudelijke apparatuur kan brand veroorzaken door technische mankementen. Vette doeken in plastic verpakt kunnen gaan smeulen als ze warm worden.
Sterretjes (zgn. koud vuurwerk) kunnen gaatjes in meubels e.d. veroorzaken. Veel waxinelichtjes op een schaal kunnen ineens een steekvlam geven.

Verder geeft Jan nog wat tips:

 • Als er in huis een explosieve brand ontstaat niet zelf proberen te blussen, maar het huis verlaten en 112 bellen.
 • Een haspel met stroomdraad helemaal afrollen, opgerold worden deze nogal eens te warm.
 • Een kerstboom altijd in een laagje water zetten, als de boom te droog wordt vat hij makkelijker vlam.

Politie
Raymond van Wezel geeft een presentatie over inbraakpreventie.
In Dieze West zijn vanaf 1 januari 2012 de volgende meldingen binnengekomen.

 • Bolle Bieste: 4 inbraken en 2 pogingen tot inbraak.
 • Schildersbuurt: 1 inbraak.
 • Het noorden: 3 inbraken en 1 poging tot inbraak.

Er worden diverse methoden gebruikt om in te breken:

 • Er worden gaatjes in de deur geboord en met ijzerdraad het slot open gedaan
 • Bulgaarse methode: wordt bij oude sloten gebruikt (als het slot uitsteekt, wordt het
 • slot eruit gehaald)
 • Hengelen: met een stuk metaal of kledinghanger wordt door de brievenbus het slot opengemaakt.
 • Flipperen: met een hard plastic voorwerp tussen de sponning en de deur wordt het slot opengemaakt
 • De babbeltruc: met een smoesje komen indringers binnen. Tip: als je het niet vertrouwd altijd om een legitimatie vragen.

Tips van het inbraakteam:

 • De meeste inbraken zijn ‘s middags, houdt daar rekening mee.
 • Het melden van verdachte zaken is belangrijk. Meldingen kunnen ook per e-mail.
 • Op de laptop tracer software installeren om serie-nummers van apparaten te noteren.
 • Sieraden hebben vaak emotionele waarde, maak hier foto’s van.
 • Noteer het imei-nummer van de mobiele telefoon.

Vraag: Zijn er cijfers bekend van burgernet?
Antwoord: Burgernet werkt goed (ook bij vermissing van personen), op het volgend wijkplatform zullen de cijfers bekend gemaakt worden.

Verslag wijkplatform 22 november 2011
Vraag: Pagina 4 – rondvraag: betreffende het te hard rijden op de Rembrandtlaan. Is hier nog gecontroleerd?
Antwoord: Het is niet duidelijk of er nog extra gecontroleerd is.
Ben Scherluit geeft aan dat de gemeente een veilige oversteekplaats voor voetgangers wil maken op de Rembrandtlaan t.h.v. de Frans Halsstraat en de Van Ostadestraat, maar dat dit dan ten koste gaat van 2 parkeerplaatsen.
Bewoners geven aan dat op deze kruising weinig voetgangers oversteken en vinden dit weggegooid geld.
Ben Scherluit gaat overleggen met buurtbewoners waar deze oversteekplaats dan wel zou moeten komen.
Vraag: Voor kinderen is de Middelweg/Kastanjestraat gevaarlijk om over te steken. Kan hier iets aan gedaan worden?
Antwoord: dit is een 50-km weg. Het probleem is bekend. Buiten het aanleggen van een VOP is daar op dit moment geen oplossing voor. Bij een groot onderhoud aan de Middelweg zal een aanpassing aan de kruising een optie zijn.
Vraag: Bij de avondwinkel wordt vaak dubbel geparkeerd, waarom wordt daar niets aan gedaan? Ook wordt hier ’s avonds op straat bier gedronken. Mag dat in het openbaar?
Antwoord: Dubbel parkeren wordt ook meegenomen in het onderzoek. Raymond antwoordt dat drinken in het openbaar in het verleden niet was toegestaan. Door jurisprudentie is hier een eind aan gekomen en mag een gemeente geen algemeen verbod invoeren, maar alleen op aangewezen gebieden. Gekeken wordt of de winkel in een dergelijk gebied ligt. Suzanne geeft aan dat als er klachten rondom de avondwinkel zijn men dat kan melden.

Verder zijn er geen opmerkingen over het verslag.

Rondvraag
Opmerking: De Bolle Bieste bestaat dit jaar 75 jaar. De rommelmarkt die op 14 april jl. werd gehouden was een succes. Verder zal 18 augustus 2012 een buurtfeest gehouden worden (voor iedereen toegankelijk) en in september 2012 een feest (alleen voor leden).

Sluiting
De wijkwethouder Nelleke Vedelaar bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid, en sluit om 22.00 uur de bijeenkomst.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/05/22/verslag-wijkplatform-dieze-west-8-mei-2012/2603/