Presentatie van HisGis Overijssel en digitale Kadastrale Atlas Overijssel 1832

Op vrijdag 8 juni 2012 vindt in het Historisch Centrum Overijssel de presentatie plaats van de Overijsselse kadastrale atlas 1832.

HisGis
Het Historisch Geografisch Informatiesysteem Overijssel wordt gepresenteerd in samenwerking met de Fryske Akademy op de website www.hisgis.nl.  Dit systeem is te vergelijken met een soort historische Tomtom. Men kan op de kaarten navigeren in het verleden. Hoe zag Overijssel eruit in 1832, en wat zijn de verschillen met het heden?

De Atlas
De Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832 presenteert een digitale atlas waarin de hele provincie Overijssel is opgenomen. De atlas geeft een gedetailleerd beeld van het Overijssels landschap, grondgebruik, grondbezit en de bebouwing van 1832. De digitale atlas is te bestellen in onze webwinkel voor € 25,00.

De digitale atlas bevat ca. 1500 kaarten en 250.000 percelen. 20 jaar lang hebben tientallen vrijwilligers en historische verenigingen hier in samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel aan gewerkt.

Programma 8 juni
14.00 uur Welkom en presentatie van de digitale Kadastrale Atlas Overijssel 1832 door Piet den Otter, voorzitter van de Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832
14.15 uur HisGis Overijssel op het internet: opzet en verdere mogelijkheden door Hans Mol, projectleider HisGis, Fryske Akademy
15.00 uur Gebruik van HisGis-Overijssel bij het onderzoek naar de middeleeuwse en vroegmoderne landschapsgeschiedenis van Salland en Twente door Theo Spek, hoogleraar landschapsgeschiedenis, RUG
15.45 uur De stad is geschiedenis door Auke van der Woud, emeritus hoogleraar architectuur- en stedenbouwgeschiedenis, RUG
16.30 uur Afsluiting en borrel

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via e-mail contacthco@historischcentrumoverijssel.nl
of via T 038-4266300 (dinsdag t/m vrijdag).

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/05/25/presentatie-van-hisgis-overijssel-en-digitale-kadastrale-atlas-overijssel-1832/2646/