Wijkvereniging De Vlasakkers heeft drie nieuwe bestuursleden

Verslag jaarvergadering
Gisterenavond was de algemene ledenvergadering van wijkvereniging De Vlasakkers.De opkomst was niet erg groot, waarschijnlijk door de oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Slowakije.
Voorzitter Wies v/d Vegt was niet aanwezig op de jaarvergadering, zij moest door ziekte deze vergadering voorbij laten gaan. Haar taak werd overgenomen door Frouwkje die de vergadering opende en iedereen welkom heette.

Veranderingen in het bestuur
Als eerste werd gemeld dat Wies v/d Vegt haar functie als voorzitter van de wijkvereniging neerlegt. Wies blijft nog wel actief als bestuurslid.
Verder moet ik melden dat Jannes eind vorig jaar het bestuur heeft verlaten.

Als nieuwe leden hebben zich aangemeld Frouwkje van der Veen, Jolanda De Jong en John Rossewij. Er is door de aanwezige leden gestemd en alle drie de kandidaten zijn met ruim voldoende stemmen toegetreden tot het bestuur. Jeroen d’Ailly, opbouwwerker van de Indische Buurt, was getuige van de stemming en heeft geconstateerd dat deze eerlijk is verlopen.
Het bestuur van wijkvereniging De Vlasakkers heeft nu 6 bestuursleden.
Het dagelijks bestuur bestaat uit;
Frouwkje van der Veen, voorzitter
Rinka Bouma, penningmeester
Bea Post, secretaris

Wat kwam er verder nog ter sprake
De nieuwe constructie van de wijkvereniging

Er zijn vijf nieuwe werkgroepen, die allen functioneren onder de wijkvereniging. Deze werkgroepen zijn Vlasweide, Activiteiten, Technische Commissie, Molenoever en PR.
Elk van deze groepen heeft één afgevaardigde die regelmatig mee vergaderd met de wijkvereniging.

Eigen beheer Vlasakkers
De gemeente wil het wijkcentrum teruggeven aan de bewoners. Hier speelt de wijkvereniging een belangrijke rol in. In het verleden werd de volledige verantwoording over het wijkcentrum gedragen door Travers. Travers wil nu de wijkvereniging gaan ondersteunen in stap naar meer verantwoordelijkheid en zelfbeheer van het wijkcentrum.

Hierbij worden drie keuzes voorgelegd;

  1. Travers houdt de volledige verantwoording
  2. De wijkvereniging en Travers gaan op 50/50-basis het wijkcentrum exploiteren
  3. Volledig zelfbeheer van het wijkcentrum door de wijkvereniging

Het streven van de wijkvereniging is om met Travers op fifty-fifty basis het wijkcentrum te runnen! De wijkvereniging is nog in gesprek met Travers om hierin verstandige keuzes te maken.

Begroting 2012
Uiteraard hoort bij een jaarvergadering ook een financieel overzicht. De kascontrole en de begroting van dit jaar is voor alle leden inzage neergelegd. De leden waren akkoord met de resultaten.

Rondvraag
Er was slechts één vraag; wanneer is de zomersluiting van het wijkcentrum?
Wijkcentrum de Vlasakkers is open tot en met 20 juli 2012, dat is de laatste schooldag van de basisscholen. Daarna sluit het wijkcentrum voor de zomerstop tot Jeugdland Diezerpoort. In de loop van september gaan de normale activiteiten weer van start.

Bron: www.devlasakkers.nl

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/05/31/wijkvereniging-de-vlasakkers-heeft-drie-nieuwe-bestuursleden/2697/