Rumoer over bouwverkeer

Donderdag 5 juli was voor een aantal bewoners van de Indische Buurt de maat vol. In de loop van de ochtend hadden vrachtwagens de hoek Borneostraat, Riouwstraat volledig vastgezet. Niemand kon er meer in of uit. Boze bewoners zochten contact met aannemer Dura Vermeer en met Openbaar Belang.

’s Middags werd er op straat overleg gevoerd tussen de partijen. Bewoners kwamen met heftige verwijten aan het adres van de aannemer en Openbaar Belang. Gebrek aan informatie, gevaar voor kinderen op straat, vrachtwagens die met draaiende motoren de straat blokkeren en kapot gereden trottoirtegels. Dat waren de voornaamste klachten uit de buurt.
De vertegenwoordiger van de aannemer en woningcorporatie probeerde oplossingen aan te dragen. Dat viel niet mee. Bij de bewoners overheerste wantrouwen en frustratie.

Toch konden er uiteindelijk enkele afspraken worden gemaakt:

  1. De aannemer zorgt ervoor dat de Borneostraat niet meer als route gebruikt wordt door de vrachtwagens. Daarvoor komen er verbodsborden op de hoek Borneostraat / Vechtstraat.
  2. De aannemer maakt afspraken met vrachtwagenchauffeurs dat motoren worden afgezet als een chauffeur moet wachten een woonstraat voordat hij het bouwterrein op kan.
  3. Bekeken wordt of het lossen van vrachtwagens met bouwmateriaal kan gebeuren aan de Bankastraat. Vanaf de Bankastraat zou de vracht dan in kleinere hoeveelheden naar de bouwplaats gebracht worden.
  4. Een andere mogelijkheid die nog bekeken wordt is het lossen van vrachtwagens langs de Vechtstraat.
  5. Als gebaar naar de buurt bieden de aannemer en Openbaar Belang aan om een speelmiddag voor de jeugd in de buurt te organiseren. De kinderen kunnen dan een bouwdorp gaan timmeren onder begeleiding van enkele timmerlieden.
  6. Linda Baltes, Riouwstraat 22 is de contactpersoon voor de bewoners. Klachten over het bouwverkeer kunnen bij haar gemeld worden.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/07/05/rumoer-over-bouwverkeer/3105/

1 reactie

    • bewoner on 5 juli 2012 at 18:25

    Binnengasthuisstraat verliest 16 sociale huurwoningen aan de dure niet sociale huurmarkt door zogenaamde 8 schatten van woningen.

Reacties zijn uitgeschakeld.