Goed resultaat buurtenquête PvdA in Diezerpoort

Op zaterdag 7 juli heeft de PvdA een buurtenquête gehouden in de Diezerpoort. Hierbij zijn ongeveer 70 enquêtes ingevuld. Uit deze enquêtes blijkt dat de meeste wijkbewoners naar tevredenheid wonen in deze wijk. Zij geven aan hier prettig te wonen, vooral vanwege de rustige woonomgeving. Het meest genoemde pluspunt van de wijk is het winkelaanbod.

Bewoners ervaren Diezerpoort verder als een rustige en gezellige buurt. Hoewel bewoners aangeven in het algemeen erg tevreden te zijn over de wijk, hebben zij ook een aantal punten van zorg. Zo geven sommige bewoners aan dat zij zich zorgen maken over de verkeersveiligheid en dat zij wel de nodige overlast ervaren. Verder zouden de bewoners graag meer parkeervoorzieningen in de buurt willen.

Buurtbarbecue met Diederik
Alle wijkbewoners zijn uitgenodigd voor de buurtbarbecue op het Diezerplein welke op donderdag 12 juli plaatsvindt, met als speciale gast Diederik Samson. Velen reageerden enthousiast en het is de verwachting dat het een gezellige avond wordt op het Diezerplein.

De PvdA in Zwolle deelt de zorgen van de bewoners in uw wijk en neemt dit serieus. De PvdA zal de genoemde zaken meenemen en op zoek gaan naar een mogelijkheid om de situatie te verbeteren. Verder is aan de bewoners gevraagd of zij het eens zijn met de stelling: ‘Om de economie weer op gang te brengen is meer aandacht nodig voor groei, banen en eerlijk delen’. PvdA is blij dat tachtig procent van deze wijk het hiermee eens is, omdat de PvdA Nederland op die manier sterker en socialer uit de crisis wil laten komen.

Verkiezingen
Ten slotte is aan de wijkbewoners gevraagd of zij 12 september gaan stemmen. 86% van de ondervraagde bewoners geeft aan te gaan stemmen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/07/12/goed-resultaat-buurtenquete-pvda-in-diezerpoort/3216/