Overlast bouwverkeer in de Indische Buurt

Een aantal bewoners uit de Indische Buurt, met name de bewoners uit de Riouwstraat en Borneostraat, hebben de afgelopen week een brief ontvangen van Openbaar Belang. In deze brief staan de maatregelen die Openbaar Belang en aannemer Dura Vermeer hebben afgesproken om de overlast van het bouwverkeer in de wijk te verminderen.

Geachte heer, mevrouw,

Diverse bewoners uit uw straat hebben aangegeven veel overlast te ondervinden van de aan- en afvoerroute van het bouwverkeer van de revitalisatie Binnengasthuisstraat. Wij hebben getracht hiervoor een oplossing te vinden.

Er zijn door diverse buurtbewoners ideeën aangedragen voor een alternatieve route. Deze route is besproken met de gemeente. Helaas bleek de route om diverse redenen (o.a. veiligheid) niet haalbaar en er is gekeken naar andere opties.
Er is uiteindelijk overeengekomen, dat er parkeerplaatsen aan de Vechtstraat afgezet worden voor het laden en lossen. Er is echter slechts plaats voor 1 vrachtwagen. Wanneer er meerdere vrachtwagens tegelijk komen, dan is een volgende vrachtwagen genoodzaakt om via de reeds bestaande bouwroute te rijden.

Om de bouwroute veiliger te maken, komt er bij de inrit vanaf de Meppelerstraatweg een bord “Pas op, spelende kinderen”. Ook komt er een bord “Verboden voor bouwverkeer” voor de ingang van de Borneostraat vanaf de Vechtstraat. Tenslotte wordt er een bord “Chauffeurs bouwverkeer: Terrein oprijden of motor afzetten” geplaatst aan de poort tussen de Borneostraat en Binnengasthuisstraat. Deze borden zijn besteld en worden woensdag 11 juli geleverd en geplaatst.

Naast deze maatregelen heeft aannemer Dura Vermeer met de leveranciers afgesproken, dat de levering van goederen zoveel mogelijk gespreid plaatsvindt zodat er zo min mogelijk verkeersdruk is.

Wanneer er ondanks deze maatregelen toch veel overlast is, dan vraag ik u contact met ons op te nemen. U kunt ons op werkdagen bereiken via telefoon (038) 45 67 222 of
email info@openbaarbelang.nl. Als u belt, dan nemen wij direct contact op met de aannemer om het probleem op te lossen.

De bouwwerkzaamheden leiden tot overlast, dit is voor u erg vervelend en iets dat wij tot het minimum proberen te beperken. Toch is het niet in zijn geheel te voorkomen. Als gebaar naar de bewoners organiseren wij, in samenwerking met aannemer Dura Vermeer, op 31 augustus een huttenbouwmiddag voor de kinderen. Meer informatie hierover ontvangt u van ons medio augustus.

Met vriendelijke groet, Katja Tamis

Op onze website hadden wij hier op 5 juli jl. al aandacht aanbesteed in het bericht “Rumoer over bouwverkeer”. In dit bericht zijn een aantal afspraken gemeld die tussen de bewoners, aannemer Dura Vermeer en Openbaar Belang zijn gemaakt in een overleg op straat.
Waarschijnlijk zijn wij iets te vroeg geweest met de publicatie hiervan.
Openbaar Belang heeft ons verzocht om de volledige reeks afspraken te publiceren. Die waren aan het eind van het gesprek op straat met de bewoners nog niet definitief bekend. Daarom is besloten om het eerdere artikel te vervangen met deze tekst.

Opmerking
De datum van de huttenbouwmiddag voor de kinderen staat nog niet vast.
De huttenbouwmiddag staat in de brief gepland op 31 augustus maar dat valt samen
met Jeugdland Diezerpoort. Er wordt gekeken of deze datum veranderd kan worden.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/07/13/overlast-bouwverkeer-in-de-indische-buurt/3247/