Actief aan de slag met sombere gevoelens

Dimence West-Overijssel organiseert verschillende cursussen voor mensen met somberheidsklachten, die actief aan de slag willen om weer te leren genieten van de dagelijkse dingen. Binnenkort start de cursus ‘In de put, uit de put’ en de cursus ‘Op verhaal komen’.

De cursus ‘In de put, uit de put’ is bedoeld voor mensen van 23 jaar en ouder die hun somberheid willen overwinnen, inzicht willen krijgen en praktische vaardigheden willen leren om meer greep te krijgen op depressieve gevoelens. In de cursus wordt aandacht besteed aan manieren om te kunnen ontspannen, aan het leren herkennen en veranderen van negatieve/niet helpende gedachten en aan het beter opkomen voor jezelf. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur. Er wordt van cursisten verwacht dat ze thuis aan opdrachten werken. Kennismakingsgesprekken voor deze cursus zullen plaatsvinden rond week 40. Na opgave wordt u hiervoor uitgenodigd.
Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van het boek ‘In de put, uit de put’,
ISBN 978 90 0695 241 4, derde druk 2011, Uitgeverij ThiemeMeulenhoff.

In de cursus ‘Op verhaal komen’ kunnen mensen van 55+ actief hun eigen levensverhaal onder de loep nemen en beschrijven, en daarover met anderen in gesprek gaan.
De cursus is bedoeld voor mensen die terug willen kijken op hun leven en een soort tussenbalans op willen maken en aanknopingspunten zoeken om de toekomst positiever tegemoet te treden. Voor deze cursus is schrijftalent niet noodzakelijk.
Vragen die in de cursus aan de orde komen, zijn: ‘wat heb ik gedaan en geleerd in verschillende fasen van mijn leven’, ‘welke betekenis kan ik aan mijn leven geven’, ‘wie zijn en waren de belangrijkste personen in mijn leven’, ‘wat wil ik de komende jaren ontwikkelen’, ‘welke gebeurtenissen geven mij spanning en hoe kan ik dat veranderen?’
De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur. Er kunnen maximaal vier personen per groep deelnemen. Kennismakingsgesprekken voor deze cursus zullen plaatsvinden in week 39. Na opgave wordt u hiervoor uitgenodigd.
Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van het boek ‘Op verhaal komen’,
ISBN 978 90 8506 900 3, Uitgeverij Boom.

Alle bijeenkomsten vinden plaats bij Dimence, Burgemeester Roelenweg 9 in Zwolle.

Voor informatie en aanmeldingen: Cursuscentrum Preventie, (038) 469 26 08 of preventie.westoverijssel@dimence.nl.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/09/11/actief-aan-de-slag-met-sombere-gevoelens-2/3866/