Maatwerk om verkeersoverlast werkzaamheden Ceintuurbaan Zwolle te beperken

Zwolle zet maatwerkoplossingen in om de verkeersoverlast rond de werkzaamheden aan de Ceintuurbaan te beperken. De deze week begonnen (deel)werkzaamheden op de kruising van de Ceintuurbaan met de Boerendanserdijk en de Brederostraat nopen tot de extra inzet. Zo worden tijdens de ochtendspits (7.30-9.30 uur) verkeersregelaars ingezet.

Rondom de werkzaamheden zijn al uitgebreide maatregelen genomen om de overlast door de noodzakelijke werkzaamheden zo beperkt mogelijk te houden. Deze week is door monitoring van de overlast gebleken dat verkeersdeelnemers extra begeleiding nodig hebben om de doorstroming in dit deel van de stad op aanvaardbaar niveau te houden. Zwolle voert daarom, in samenspraak met de politie, extra maatwerkoplossingen door.

Verkeersregelaars
De afgelopen dagen is met name duidelijk geworden dat automobilisten die vanaf de  A28 richting het IJsseldelta Stadion rijden ter hoogte van de Boerendanserdijk toch linksaf slaan – wat gedurende de werkzaamheden niet is toegestaan. Hierdoor ontstaan files en onveilige situaties op de Ceintuurbaan. Verkeersregelaars zullen op de kruising het verkeer doorgeleiden naar de kruising met de Dokter van Heesweg. Vanuit die richting kan vervolgens de Boerendanserdijk bereikt worden.

Fietsers
Om de fietstunnel onder de Ceintuurbaan sociaal veiliger te maken is die momenteel afgesloten. Veel fietsers volgen helaas niet de omleidingsroutes, maar steken gelijkvloers de Ceintuurbaan over.
Op de Boerendanserdijk zal voor fietsers vanuit de richting Berkum een ‘sluis’ aangelegd worden. Daardoor wordt voor tweewielers duidelijker dat zij gedurende de werkzaamheden ter hoogte van het Rechterland linksaf moeten rijden om via de Dokter van Heesweg en de Tesselschadestraat weer uit te komen op de Vondelkade.

Naast deze maatregelen blijft de gemeente monitoren of bijvoorbeeld de bebording van de omleidingsroutes duidelijk genoeg is. Indien nodig worden aanvullende maatregelen genomen.

Laatste fase
De aanpak van de Ceintuurbaan, een van de belangrijkste verkeersaders van de Overijsselse hoofdstad, bevindt zich in de laatste fase. De afgelopen jaren is dit deel van de Zwolse ringweg onder meer door verbreding en door de aanleg van tunnels voor langzaam verkeer toekomstbestendig gemaakt. De capaciteit van de weg is vergroot en de doorstroming verbeterd. De verwachting is dat over enkele maanden het gehele project voor de gebruikers kan worden opengesteld.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/09/12/maatwerk-om-verkeersoverlast-werkzaamheden-ceintuurbaan-zwolle-te-beperken/3880/