Kleine terugloop in kinderopvang Dieze

In de landelijke pers is volop aandacht voor de dramatische ontwikkelingen in de kinderopvang. Kinderdagverblijven zouden met  financiële  problemen kampen en zelfs failliet gaan. Hoe komt dit en geldt dat ook in Dieze? Onze redactie waagde er een belronde aan.

In januari is de nieuwe regeling in werking getreden die bepaalt dat wanneer een ouder werkeloos wordt, de rijksvergoeding voor kinderopvang na drie maand komt te vervallen. De ouder kan nu immers zelf op het kind passen. Wanneer ouders geen vergoeding meer ontvangen zetten ze in veel gevallen de kinderopvang stop. Ouders die wel een vergoeding ontvangen gebruiken die bedragen soms voor andere zaken dan de opvang van hun kind. Wanneer ze de rekening voor kinderopvang moeten betalen blijkt er ineens geen geld genoeg te zijn. Gelukkig valt dat in Dieze geweldig mee.

Judith Compier van kinderopvang De Zeester merkt wel dat het kinderaantal terug loopt. Gelukkig niet zo erg dat ze mensen zou moeten ontslaan. Ook heeft ze niet te maken met wanbetalers. “Ik ben een kleinschalige onderneming en doe zelf de boekhouding. Ik denk dat ik sneller dingen signaleer dan grote bedrijven. Bovendien ben ik door ervaringen uit het verleden, heel alert”.

Henrieke Boeve van Doomijn zegt dat de landelijke trend in Dieze wel merkbaar is, maar dat dit vorig jaar ook al speelde. “Het zijn vooral de mensen met de minder hoge inkomens die opzeggen”, legt ze uit, “maar ik maak me meer zorgen om de kinderen. Ik weet niet of de ouders de opvang overnemen of niet.” Over de financiële gevolgen maakt ze zich iets minder zorgen. De ouders betalen vooraf en wanbetalers worden zo sneller gesignaleerd.

Ook bij Mickey’s betalen de ouders een maand vooruit. Volgens Sacha Bakker is er nauwelijks iets aan de hand en van wanbetalers geen sprake. “Wel is er sprake van een lichte terugloop in het kinderaantal, maar dat is de landelijke trend. Nu is er nog niets aan de hand.”

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/09/26/kleine-terugloop-in-kinderopvang-dieze/4257/