Houden we de voeten droog in Dieze?

Met de dijken langs de IJssel is het minder goed gesteld dan het Waterschap had gedacht. Wat gebeurt er bij een eventuele dijkdoorbraak? Dieze grenst aan de grachten en die lopen waarschijnlijk ook over  bij een dergelijke ramp. 

Volgens de heer Van Gerner, perswoordvoerder  van het Waterschap Groot Salland, is er alles behalve reden tot paniek. “De dijken zijn nog even sterk als gisteren, maar minder sterk dan we dachten. Er zijn wel extra maatregelen nodig om een goede bescherming tegen overstromingen te kunnen blijven bieden. Hoe en waar precies moet nog worden bepaald. “ Zwolle ligt in het bovenrivierengebied, wat een risico gebied is omdat zandlagen relatief dicht aan de oppervlakte liggen.  In die zandlagen vind ‘piping’ plaats. Bij ‘piping’ zuigt de dijk zich vol met water en dan ontstaan er kleine stroompjes. Die stroompjes nemen zand mee waardoor gaatjes ontstaan. “Die vullen we nu met zandzakken”, verklaart Van Gerner, “maar daar moet een permanente oplossing voor komen.”

Gaat dit straks overstromen?

In de landelijke pers wordt  over een kostenpost van  miljarden gesproken.  Groot Salland zal ook met extra investeringen te maken krijgen. Verwacht Van Gerner dat de Diezenaren in de toekomst een extra duit in het heffingszakje van het waterschap moeten doen? “Daar is het nog veel te vroeg voor,” reageert Van Gender. “We moeten eerst eens kijken welke investeringen er precies gedaan moeten worden. De resultaten van het onderzoek zijn nog maar net bekend en daar zullen zeker nog andere onderzoeken op volgen. Daarna wordt dan een volgorde voor de investering bekend.”

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/10/11/houden-we-de-voeten-droog-in-dieze/4549/