Ontwerpbestemmingsplan Diezerpoort

Vanaf vandaag tot en met 28 november kunt u het ontwerpbestemmingsplan van uw buurt inzien in het stadskantoor (Lübeckplein 2).

In dit ontwerp vindt u nieuwe ontwikkelingen, zoals de plannen om van het gemeentelijke wijkonderkomen (Hogenkampsweg 17) een dubbel woonhuis te maken. Ook de plannen rondom de studentenhuisvesting en thuis- en daklozenhuisvesting aan de Burgemeester Roelenweg kunt u in dit plan vinden.Het plan richt zich hoofdzakelijk op het in stand houden van het bestaande karakter van de wijk, maar  nieuwe ontwikkelingen worden zowel planologisch als juridisch aan de regels van nu getoetst. Wilt u de plannen thuis bekijken dan kan dat via de website, maar ook op een computer die in het stadskantoor voor u klaar staat.

Mocht u na het bekijken van de plannen bezwaar willen aantekenen dan kan dat alleen bij de Raad van State. Bovendien moet u daarbij vermelden dat op dit gebied de Crisis-en herstelwet van toepassing is. Wellicht dat u liever eerst eens in een gesprek uw ideeën  wilt presenteren. U kunt dan  voor 28 november contact opnemen met J.J. Lapré (038) 498 2554 of mw. E.H. Horsman–van Gelder (038)498 2430.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/10/18/ontwerpbestemmingsplan-diezerpoort/4652/