Bewoners Pieter Steijnstraat krijgen duidelijkheid over bouwplannen

De gemeente en woningbouwvereniging SWZ gaan in drie sessies praten met de bewoners van het eerste bouwblok aan de Pieter Steijnstraat. Tijdens deze informatiebijeenkomsten, die plaatsvinden op 7 en 14 november en 12 december, wordt gesproken over de inrichting van de buitenruimte bij de flats aan de Pieter Steijnstraat. Ook komen alle wetenswaardigheden over de geplande renovatie van de woningen aan bod. Wethouder Nelleke Vedelaar vertelde dit vanavond in de gemeenteraadsvergadering. “Alle betrokken bewoners hebben hierover inmiddels een brief ontvangen”, zei Vedelaar, “Er hebben zich al twaalf deelnemers aangemeld voor de bijeenkomst.”

Vedelaar beantwoordde hiermee één van de vragen, die de SP aan de gemeenteraad stelde over de plannen van de SWZ met de Pieter Steijnstraat. Volgens de SP hebben de bewoners veel problemen met  de aanleg van parkeerplekken achter de flats. De bewoners vinden dat  er genoeg parkeerruimte is. “Is die uitbreiding noodzakelijk, omdat er een kantoor van de SWZ komt onder de flats?”, vroeg Tjitske Siderius van de SP zich openlijk af.

Bezwaar
Er is door de gemeente een zogenaamde omgevingsvergunning afgegeven voor de Pieter Steijnstraat. Omdat nog niet alle vragen van de SP zijn beantwoord en de termijn van het maken van bezwaar aanstaande woensdag al afloopt, voorziet Siderius problemen. Ze vroeg de wethouder daarom haast te maken met het beantwoorden van alle vragen van de SP en enige coulance te betrachten wat betreft de termijn van bezwaar maken. Vedelaar beloofde morgen alle vragen van de SP te beantwoorden. Ook gaat de wethouder informeren of de mogelijkheden tot het maken van bezwaar met een paar dagen kan worden uitgesteld.
Wethouder Vedelaar zei het te betreuren, dat er bij de bewoners zoveel onduidelijkheid is ontstaan over de renovatieplannen van de SWZ in de Pieter Steijnstraat.

Brandbrief
Enkele bewoners van de Pieter Steijnstraat hadden afgelopen weekeinde een brandbrief naar de SWZ gestuurd. Ze vroegen daarin om een informatiebijeenkomst. De SWZ lijkt aan deze wens gehoor te hebben gegeven.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/10/30/bewoners-pieter-steijnstraat-krijgen-duidelijkheid-over-bouwplannen/4888/

9 reacties

Naar het reactie formulier

  • ron on 30 oktober 2012 at 01:10

  geloof 39 bewoners hebben die brief ondertekend van de 51 of 52 flats iets meer dan enkele en het klopt dat een groep naar de gemeente vergadering gaat voor pakeer plaatsen en ja er zullen een aantal bezwaar brieven binnen komen voor woensdag.
  op weblog zwolle staat de brief die gestuurd naar de SWZ met het Antwoord SWZ en en nieuwe brief richting SWZ voor meer info kun je bewoner Comite Pieterstyenstr aan spreken . Een Enkele Bewoner

  • ron on 30 oktober 2012 at 01:15

  Zwolle – Volgens de nieuwste planning gaat SWZ in januari 2013 van start met de renovatie van de flats aan de Pieter Steijnstraat 1 tot en met 107. Rondom deze renovatie hangt echter een waas van onduidelijkheid. Dat zegt het Comité Pieter Steijnstraat dit weekend.

  “Volledige helderheid over de plannen ontbreekt, maar wel worden de bewoners dringend verzocht om akkoord te gaan met de renovatieplannen. Dit leidt tot irritatie bij veel huurders. Onlangs heeft Comité Pieter Steijnstraat maar liefst 42 handtekeningen opgehaald bij de 50 bewoonde woningen voor een tweede informatieavond, zoals eerder was beloofd tijdens de rumoerige eerste bewonersavond. Huurders klagen steen en been over de zeer gebrekkige communicatie van SWZ en de laakbare handelswijze van de woningcorporatie richting bewoners waarbij huurders worden aangezet om te tekenen voor de renovatieplannen.” Een zeer ongewenste situatie, is de mening van Comité Pieter Steijnstraat, een groep bewoners die namens alle bewoners contact zoekt met SWZ. Het comité heeft middels een brief gevraagd om een tweede informatieavond te organiseren voor bewoners. De woningcorporatie heeft gereageerd, maar antwoord op het verzoek tot een tweede informatieavond bleef uit.

  Comité Pieter Steijnstraat vraagt zich dan ook af of SWZ haar bewoners wel serieus neemt. Inmiddels is een tweede brief verstuurd, waarin SWZ met klem wordt verzocht op korte termijn een tweede informatieavond te organiseren. Comité Pieter Steijnstraat is zeker geen tegenstander van een renovatie , maar wil volledige duidelijkheid over de plannen. Dat geldt ook voor de aanwezigheid van asbest in de flats. Huurders hebben er recht op om te weten waar de asbest zit, zeker in een situatie waarbij huurders tijdens een renovatie niet worden uitverhuisd.

  Bijlage 1:

  Zwolle, 19 oktober 2012
  Onderwerp: Renovatieplannen Pieter Steynstraat 1 tot en met 107

  Geachte heer Veenstra,

  Middels deze brief willen wij reageren op de renovatieplannen met betrekking tot Pieter Steynstraat 1 tot en met 107. Als groep bewoners kunnen wij niet achter de werkwijze staan van de SWZ omtrent dit project.

  Tijdens de informatiebijeenkomst van 12 juli 2012 is door SWZ aan de bewoners beloofd dat er een nieuwe bijeenkomst zou komen.

  Tot op heden lijkt het er niet op dat dit gaat plaatsvinden. In plaats daarvan worden bewoners persoonlijk benaderd om akkoord te gaan met de renovatieplannen. Daarbij wordt soms een niet zo nette werkwijze gehanteerd. Zo wordt bijvoorbeeld door de SWZ aangeboden om de verwijdering van de geiser op zich te nemen, maar wel met de toevoeging dat mensen dan wel moeten tekenen voor het totale renovatieplan. Dat geldt ook voor bewoners die akkoord gaan met het bijtrekken van de benedenwoning. Zij hebben niet getekend voor het totale plan, maar deze handtekeningen worden door SWZ wel meegerekend in de zogenaamde 70 procent-norm.

  Wij willen u er graag op wijzen dat de handtekeningen van bewoners voor het renovatieplan niet meer rechtsgeldig zijn, omdat de plannen zijn uitgesteld. Bovendien is er geen tweede informatieavond geweest, waardoor mensen geen goede afweging hebben kunnen maken. Hoe zit het bijvoorbeeld met de asbestverwijdering? Waar zit de asbest in de huizen? Dat zijn onder meer vragen waar bewoners antwoorden op willen hebben, maar die SWZ niet wil verstrekken. Hoe zit het met de vergoedingen en de brandveiligheid?

  Wij hebben de meningen gepeild van de bewoners van Pieter Steynstraat 1 tot en met 107 en daaruit blijkt dat van de 52 woningen maar liefst 39 huishoudens voor een tweede informatieavond zijn. Deze handtekeningen zijn toegevoegd als bijlage.

  Dit lijkt ons een duidelijk signaal richting SWZ en geen basis voor de woningcorporatie om zonder informatieavond in januari te starten met de renovatie.

  Wij willen u dan ook met klem verzoeken om serieus in overweging te nemen om alsnog een informatieavond in het leven te roepen. We verzoeken u vriendelijk om uiterlijk vrijdag 26 oktober met een reactie te komen. Mocht een reactie uitblijven dan zien wij ons genoodzaakt om andere stappen te ondernemen.

  We zien uw reactie met vertrouwen tegemoet.

  Met vriendelijke groet,

  Comité Pieter Steynstraat

  Bijlage 2:

  Bijlage 3:

  Geachte heer Veenstra,

  Allereerst hartelijk dank voor uw reactie op onze brief van 19 oktober jongstleden.

  In onze brief hebben wij u verzocht een tweede informatieavond, met betrekking tot de renovatieplannen voor de flat aan de Pieter Steijnstraat, te organiseren. Helaas bent u in uw antwoord hier niet op in gegaan. Dat betreuren wij ten zeerste. De vraag om duidelijkheid en informatie over de renovatieplannen blijft bestaan.

  Wij vinden het belangrijk om gezamenlijk met u een dialoog aan te gaan en willen u nogmaals met klem verzoeken om op korte termijn een tweede informatieavond te organiseren.

  Wij verwachten dat deze informatieavond veel misverstanden kan wegnemen. Wij verzoeken u vriendelijk om uiterlijk maandag 5 november met een reactie te komen.

  We zien uw reactie met vertrouwen tegemoet.

  Met vriendelijke groet,

  Comité Pieter Steijnstraat

  • Manon on 30 oktober 2012 at 07:25

  Drie bijeenkomsten?

  We hebben een formulier gekregen om twee bijeenkomsten over parkeerplaatsen bij te wonen en die moesten we ons voor aanmelden..
  Verder hebben we niets gehoord..

  Als de eerste bijeenkomst 7 November is (volgende week woensdag), dan mogen ze wel snel komen met informatie over bijvoorbeeld WAAR en HOE LAAT die bijeenkomsten zijn!

  Overigens… dag 12 van de werkzaamheden in de modelwoningen zijn begonnen.. Hoezo klaar in 10 dagen.

  • Bernice on 30 oktober 2012 at 09:04

  Nou het zal een keer tijd worden. Dat ze met meer duidelijkheid komen. Wat moest dat lang duren zeg. Jammer dat ze nu al met de modelwoningen laten zien dat 10 dagen niet haalbaar zijn. Want ze zijn nu al met dag 12 bezig. Dus ben benieuwd wanneer ze wel klaar zijn!

  • Tessa on 30 oktober 2012 at 13:35

  Wat een slechte en misleidende titel !!!! En wat jammer dat diegene, die dit stuk heeft gepupliceerd, zijn/haar huiswerk naar mijn mening niet goed heeft gedaan…want over 3 informatiebijeenkomsten zijn de bewoners niet op de hoogte !!!

  • Dave on 30 oktober 2012 at 14:07

  Ik weet niet over welke brief wethouder Nelleke Vedelaar het over heeft. de bewoners hebben een brief ontvangen waarin tweetal data zijn vermeld en wel 14 november en 12 december. Als het zo is dat 7 november ook overleg is hebben de bewoner hier nog niets over gehoord. Dit is een kwalijke zaak, het begint er op te lijken dat de bewoners door de gemeente en de swz worden bedrogen en er verborgen agenda is. Je begint je af te vragen als de swz niet geld schuift naar ambtenaren om hun projecten door te drukken en hier door tot schifting dwingt en niet de crisis zoals in de Stentor wordt gemeld .

  • Joke on 31 oktober 2012 at 10:57
   Author

  De SWZ heeft gereageerd op dit verhaal en brengt een nuance aan. Hieronder het commentaar:

  De gemeente en SWZ gaan met de bewoners van de Pieter Steyn 1 in twee sessies (14/11 en 12/12) praten over de inrichting van de buitenruimte rondom hun flat. Deze bijeenkomsten staan dus in het teken van parkeren en buitenruimte en 12 bewoners hebben zich hiervoor aangemeld. Daarnaast worden de bewoners van de Pieter Steyn 1 binnen twee weken uitgenodigd in de modelwoningen. Daar ontvangen ze alle concrete informatie over de geplande renovatie.
  Wat ook speelt is dat de gemeente aan de bewoners van de Geert Groote 1 wil laten zien hoe de parkeerruimte daar ingericht gaat worden. Deze bewoners kunnen op 7 november binnenlopen in de hal van het nieuwe complex om meer info te halen.

  • een bewoner on 6 november 2012 at 11:05

  Deze bijeenkomst wordt door de gemeente georganiseerd en gaat dus niet over de renovatie in huis maar over de intrichting van de buitenruimte zo staat in de uitnodiging. Is toch wel misleidend. Of lees ik het verkeerd. Ik neem aan dat alle vragen over asbest en vergoedingen en dergelijke dan ook aan de orde komen? Of praten we alleen over de parkeerplaatsen.

  • pietersteijnstraat on 19 november 2012 at 12:32

  Ik hoor al heel lang dat er plannen zijn voor de eerste 2 blokken bij de pieter steijnstraat. nou is mijn vraag of wij (3de en 4de blok) nog ooit aan de beurt zullen komen. daar wil ik graag meer duidelijkheid over hebben. want wij betalen ook huur en delen de woning met tocht en schimmels wat erg ongezond is.

Reacties zijn uitgeschakeld.