“Geen grote rol voor ‘Moloch’ Travers, maar voor wijkmanager”

Logo gemeente Zwolle TnDat is een uitspraak gedaan door Gerrit van der Kooij (VVD) tijdens de raadsvergadering van maandag 29 oktober. Hij reageerde hiermee op een motie van de Christen Unie (CU). In deze motie stelt de CU voor om de wijkmanager een belangrijke rol te laten spelen in het samenbrengen van wijkgerichte activiteiten. Op die manier kan er efficiënter gebruik gemaakt worden van accommodaties in de wijk. De CU wil dat besturen van bijvoorbeeld religieuze instellingen en sportverenigingen  samen met de besturen van de wijkcentra werken aan het verbeterproces van de wijkaccommodaties.

In de Diezerpoort kennen we drie wijkcentra: Wijkcentrum Dieze-Oost, Het Noorden en de Vlasakkers. Deze drie centra zijn samen met de overige wijkcentra van Zwolle in kaart gebracht en in een  rapport aan de gemeente gepresenteerd. Mede op basis van dat onderzoek heeft de gemeenteraad maandagavond het verbeterproces besproken en uiteindelijk ook vastgesteld. Dit betekent dat de besturen van de wijkcentra zich hard moeten maken voor de verbeteringen die in dat rapport staan.

Wijkcentrum Dieze-Oost
Wijkcentrum Dieze-Oost is voor 50% afhankelijk van subsidies, ondanks dat de wijkvereniging eigenaar van het gebouw is en het pand exploiteert. Veel van de gebruikers zijn op leeftijd, maar wel erg betrokken. Toch is het moeilijk een nieuwe voorzitter te vinden. Het bestuur heeft als opdracht gekregen te onderzoeken of activiteiten uitgewisseld kunnen worden met andere organisaties.

Wijkcentrum Het Noorden
Datzelfde geldt voor wijkcentrum Het Noorden. Maar dit bestuur wordt ook gevraagd of er mogelijkheden zijn om samen met een andere organisatie verder te gaan, al dan niet in de eigen accommodatie. Het Noorden is eveneens eigenaar van de accommodatie en slecht 5% van de inkomsten komt uit de subsidiepot. Het Noorden heeft te maken met een interim bestuur en de eerste opdracht is om dit bestuur definitief te maken.

Wijkcentrum de Vlasakkers
Het wijkcentrum de Vlasakkers in eigendom van de gemeente. Dit wijkcentrum is voor 66% afhankelijk van subsidie.  Ook de Vlasakkers moet opzoek naar mogelijkheden om activiteiten uit te wisselen. Travers, die medegebruiker van de accommodatie is kan hierbij een belangrijke rol spelen en wil onder meer samenwerken met andere partijen bij opvang van werklozen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/10/30/geen-grote-rol-voor-de-moloch-travers-maar-voor-de-wijkmanager/4896/